ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA TECHNICKÝCH ŠPORTOV TURANY

 

Základná organizácia technických športov je dobrovoľnou organizáciou združujúcou všetkých záujemcov o športové a technické činnosti, začlenené do Združenia technických a športových činností a Slovenského zväzu technických športov, organizovaných v kluboch podľa odbornosti, alebo jednotlivcov. ZOTŠ Turany je organizačný článok Slovenského zväzu technických športov.
Sídlo organizácie je v Turanoch.