n

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

ZMLUVY OD ROKU 2017

 

Zmluvy od roku 2017

 

ZMLUVY OD 2011 DO 2016

 

Zmluvy od roku 2017

 

ROK 2016
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - p.Kopčeková - 16.12.2016
Zmluva o pripojení k Informačnému systému - f.DEUS - 16.11.2016
Zmluva o nájme pozemkov - AFG s.r.o. - 8.11.2016
Dodatok č.3 k Zmluva o nájme bytu - p.Zachar - 31.10.2016
Zmluva o manažmente projektu - MP Profit PB s.r.o. - 31.10.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov - p.Bíziková - 26.10.2016
Zámenná zmluva - p.Krystýnek - 21.10.2016
Kúpna zmluva - p.Tkáč - 13.10.2016
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov - SNM Martin - 21.9.2016
Zmluva o poskytovaní služieb v sieti Internet f.GAYA - 21.9.2016
Zmluva o nakladaní s odpadmi -f.BRANTNER FATRA a.s. - 21.9.2016
Zmluva o dielo - ÚPN-M Turany - 21.9.2016
Zmluva na poskytovanie služieb - p.Litvaj - 12.9.2016
Zmluva na dodávku ovocia,zeleniny -f. LUNYS - 7.9.2016
Kúpna zmluva - Dl Mihálik spol. s r.o. - 19.8.2016
Dodatok č.1 - k Zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu - Brantner Fatra s.r.o. - 17.8.2016
Nájomná zmluva - p.Rusnák - 3.8.2016
Kúpna zmluva - p.Poliaková - 3.8.2016
Kúpna zmluva č.2 - Slovak Telekom a.s. - 1.8.2016
Kúpna zmluva č.1 - Slovak Telekom a.s. - 1.8.2016
Zmluva o nájme - p.Hlavatá, - 22.7.2016
Mandátna zmluva - f.Urbion sk s.r.o., - 22.7.2016
Kúpna zmluva - p.Takáčová, p.Dubovická, p.Nováková, p.Janota -8.7.16
Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu - p.Melcher - 7.7.2016
Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu - p.Štangová - 7.7.2016
Zmluva o výkone činností bezpečnostného technika - 1.7.2016
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb -p. Fioleková - 23.6.2016
Zmluva o servisnej službe - f.Ille - 20.6.2016
Zmluva o šírení reklamy - f. STAMART Real s.r.o. - 16.6.2016
Zmluva o dielo -f.DOOR Slovakia s.r.o. - 15.6.2016
Zmluva o dielo - f.SLOVAKTUAL s.r.o. - 15.6.2016
Zmluva o dielo - KC Multiplast s.r.o. - 14.6.2016
Zmluva o dielo - DOOR Slovakia s.r.o. - 14.6.2016
Nájomná zmluva č. 865788026-4-2016-NZP - ŽSR - 8.6.2016
Zmluva o dielo č. 2016_03_01_MD_001 - f.SOMI - 8.6.2016
Zmluva - f.ENVI-PAK a.s. - 3.6.2016
Zmluva o dielo - Prevádzkareň mesta Turany - 1.6.2016
Zmluva o zabezpečení služieb - f.Respect Slovakia s.r.o. - 3.5.2016
Dohoda o urovnaní - p.Ančic - 3.5.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - p.Vašková - 20.4.2016
ZMLUVA č. 36095 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO - 19.4.2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu - p.Cígrová - 15.4.2016
Mandátna zmluva - Eurodotácie a.s. - 11.4.2016
Zmluva o poskytovaní služieb - Eurodotácie a.s. - 11.4.2016
Zmluva na poskytovanie služieb - p.Litvaj - 5.4.2016
Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu - p.Štangová,p. Bečák - 22.2.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - p.Melcher - 16.2.2016
Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu - p.Zachar - 28.1.2016
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - 19.1.2016
Kúpno-predajná zmluva f.AGRA - 15.1.2016
 
 
ROK 2015
Dodatok č. 2 k Zmluva o nájme bytu - p.Vallo - 17.12.2015
Dodatok č. 2 k Zmluva o nájme bytu - p.Avila - 17.12.2015
Nájomná zmluva - p.Horváth - 11.12.2015
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - 25.11.2015
Zmluva o dielo - f.CESTY KOŠICE - 19.11.2015
Zmluva o dielo - f.DOPSTAV - 19.11.2015
Hromadná licenčná zmluva - SOZA - 19.11.2015
Hromadná licenčná zmluva - SOZA - 26.10.2015
Zmluva o nájme bytu - p.Kopčeková - 21.10.2015
Zmluva o dielo - f.KC Multiplast s.r.o. - 21.10.2015
Zmluva o vytvorení (podaní) umelec.výkonu - f.Alitera s.r.o.-14.10.2015
Kúpna zmluva - p.Bašista - 9.10.2015
Rámcová kúpna zmluva - f.TATREX SKK s.r.o. - 6.10.2015
Zmluva o dielo - f.Umbrella - 25.9.2015
Zmluva o nájme bytu - p.Melcher - 22.9.2015
Dohoda o vysporiadaní prijatej platby - p.Melcher - 22.9.2015
Dohoda o užívaní verejného priestranstva - 21.9.2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke plynu - ZSE - 17.9.2015
Zmluva na poskytovanie služieb - f.HORAL-TUR - 18.8.2015
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - 10.8.2015
Zmluva o dielo - f.Umbrella - 10.8.2015
Dohoda o užívaní verejného priestranstva - 31.7.2015
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu č.j.31/2013-Z - 28.7.2015
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.j.35/2014-Z - 20.7.2015
Zmluva o výpožičke - Ministerstvo vnútra SR - 16.7.2015
Hromadná licenčná zmluva - SOZA - 16.7.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu - 6.7.2015
Dodatok č.1 k Zmluva o nájme bytu č.j.3/2015 - 1.7.2015
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.j. 17/2014-Z - 24.6.2015
Zmluva o šírení reklamy - Stamart Real s.r.o. - 18.6.2015
Zmluva na poskytovanie služieb - ťažba dreva p.Litvaj - 27.5.2015
Zmluva o manažmente verejného obstarávania - 21.5.2015
Licenčná zmluva - SOZA - Vystúpenie Veselá trojka - 21.5.2015
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu - 20.5.2015
Zmluva o pripojení do distribučnej siete - SPP - 28.4.2015
Nájomná zmluva - ISPA spol. s r.o. - 13.4.2015
Dodatok č.2 ku zmluve o nájme pozemku - p.Líška - 30.3.2015
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu - p.Mencák - 30.3.2015
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemku - p.Gašparík - 30.3.2015
Zmluva o nájme bytu - p.Vašková - 26.3.2015
Zmluva o kúpe cenných papierov č.135/2015 - 19.3.2015
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - 19.3.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - TELEKOM - 19.3.2015
Zmluva o odohratí divadelného predstavenia - Commedia - 18.3.2015
DODATOK č.1 k Licenčnej zmluve č. U1036/2013 - URBIS - 2.3.2015
Zmluva o nájme bytu - p.Štangová, p.Bečák - 24.2.2015
Zmluva o uskutočnení vystúpenia - p.Hruštinec - 24.2.2015
Dodatok č.1 ku zmluve o nájme bytu - p.Cígrová - 21.1.2015
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - 20.1.2015
 
ROK 2014
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - 10.12.2014
Zmluve o nájme hnuteľného majetku - f.METALSKOBA - 19.11.2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu - p.Vallo - 7.11.2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu - p.Avila - 29.10.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - p.Kapusta - 28.10.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 22.10.2014
Zmluva o nájme - f.DELIZA - 21.10.2014
Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nehnuteľnosti - p.Burica - 1.10.2014
Nájomná zmluva - p.Syč - 24.9.2014
Nájomná zmluva - Prevádzkovanie cirkusu - 19.9.2014
Zmluva SOZA - Obecný rozhlas - 10.9.2014
Zmluva SOZA - Fašiangová zábava - 10.9.2014
Zmluva o dielo - Oprava ul.Kollárova - f.STRABAG - 10.9.2014
Zmluva o nájme - Priestory na štadióne MŠK - 10.9.2014
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.j, 31/2013-Z - p.Juščáková - 18.8.2014
Zmluva o nájme bytu - p.Zachar - 18.8.2014
Dodatok č.1 k Zmluva o nájme nebytových priestorov - č.j.1402/2009-Št - Kaderníctvo - 14.9.2014
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny- LUNYS - 1.7.2014
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - Ing. Fioleková - 18.6.2014
Mandátna zmluva č.01/14 - OŽP - Ing. Rišániová - 18.6.2014
Zmluva o spolupráci č. 719/2014/Ob - ENVI-PAK a.s. - 13.6.2014
Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 5720018512 - 6.6.2014
Dodatok č.2 k Zmluva o nájme bytu č.j.1369/2012-Ma - 6.6.2014
Zmluva o dielo - TTP consulting s.r.o. - 2.6.2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov - SZUŠ M.Haľamovej - 22.5.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 001/ 5750082002/ 2013 - 14.5.2014
Zmluva o výpožičke - 13.5.2014
Zmluva o nájme - 12.5.2014
Kúpna zmluva - 9.5.2014
Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov - 9.5.2014
Zmluva o nájme bytu - 9.5.2014
Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nehnuteľnosti – pozemku - 9.5.2014

Dodatok ku zmluve o nájme nehnuteľnosti – pozemku č. 3, č.j. 1797/1995-Št zo dňa 20. 11. 1995 - 11.4.2014

Kúpna zmluva o prevode hnuteľného majetku - 11.4.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100162315 - 21.3.2014
Zmluva o nájme bytu - 13.3.2014
Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nehnuteľnosti – pozemku č.j. 117/2010-Št zo dňa 20. 1. 2010 - 12.3.2014
Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nehnuteľnosti – pozemku č.j. 1038/2006-Št zo dňa 19. 7. 2006 - 12.3.2014
Kúpna zmluva - 3.3.2014
Zmluva o dodávke plynu - 3.3.2014
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore - 18.2.2014
Zmluva o odpade - SHP a.s. Turčianske Teplice - 14.2.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.j. 8/2013 - 6.2.2014
Kúpna zmluva E-3/2014 - Turvod - 6.2.2014
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - 27.1.2014
Zmluva o nájme bytu - Č.j.3/2014-Z - 20.1.2014
Kúpna zmluva - f. Organika s.r.o. - MŠ Krížna - 14.1.2014
Kúpna zmluva - f. Organika s.r.o. - MŠ Obchodná - 14.1.2014

 

ROK 2013
Kúpna zmluva - 20.12.2013
Zmluva o dielo na dodávku garážových brán - 18.12.2013
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - 10.12.2013
Zmluva o nájme - 10.12.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 22.11.2013
Zmluva o nájme bytu - 19.11.2013
Nájomná zmluva (dohoda o užívaní) - 11.11.2013
Zmluva o dielo na dodávku kamerového systému - 28.10.2013
Zmluva o nájme bytu Č.j. 31/2013-Z - 23.10.2013
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností Č.j. 37/2013-Z - 21.10.2013
Zmluva o dielo - 17.10.2013
Zmluva o dodávke plynu - 8.10.2013
DODATOK č. 1 ku kúpnej zmluve č. E-43/2013 uzatvorenej dňa 31.07.2013 - 26.9.2013
Nájomná zmluva čj. 34/13-Z - 20.9.2013
Zmluva o dielo - BRANTNER - 20.9.2013
Dodatok č.01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 166/2007 Zo dňa 1.1.2007 - 14.9.2013
Zmluva o nájme Č.j. 32/2013-Z - 9.9.2013
Zmluva o nájme č.27/13-Z - 19.8.2013
Mandátna zmluva - 14.8.2013
Zmluva o zabezpečení služieb pri centrálnom verejnom obstarávaní - 14.8.2013
Kúpna zmluva E-43/2013 - 3.8.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - 23.7.2013
Darovacia zmluva - 15.7.2013
Zmluva o dodávke plynu - 12.7.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 12.7.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 12.7.2013
Zmluva o zrušení predkupného práva - 3.7.2013
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - 12.6.2013
Zmluva o spolupráci - Slovanet - 31.5.2013
Zmluva o dielo na zhotovenie okien -23.5.2013
Darovacia zmluva - 10.5.2013
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností - 7.5.2013
Zmluva o združenej dodávke plynu - 22.4.2013
Zmluva o združenej dodávke plynu - 03.4.2013
Nájomná zmluva - SLOVANET - 02.4.2013
Zmluva č. 88/2013 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra - 13.3.2013
Zmluva o nájme - 13.3.2013
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu - 12.2.2013
Dodatok č.1 ku zmluve o nájme bytu - 7.2.2013
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - 4.2.2013
Príkazná zmluva - 4.2.2013
Príkazná zmluva č.2 - 8.1.2013
Príkazná zmluva č.1 - 8.1.2013
Zmluva o zabezpečení služieb pri centrálnom verejnom obstarávaní - 8.1.2013
 
ROK 2012
Kúpna zmluva - 21.12.2012
Licenčná zmluva - č. U1036/2013 - 21.12.2012
Zmluva o dielo - výmena okien - 4.12.2012
Zmluva o nákupe automobilu - 20.11.2012
Zmluva o internetovom pripojení s f.GAYA - 20.11.2012
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností - 29.10.2012
Zmluva o zrušení predkupného práva - 23.10.2012
Zmluva o dodávke plynu - 10.10.2012
Nájomná zmluva - 19.9.2012
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov - 19.9.2012
Zmluva o nájme bytu - 16.8.2012
Nájomná zmluva - 25.7.2012
Kúpna zmluva - 25.7.2012
Zmluva o nájme - 10.7.2012
Kúpna zmluva E-TRADE - 10.7.2012
Kúpna zmluva so SSE - 16.6.2012
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - 14.6.2012
Zmluva o uverejnení inzercie - 14.5.2012
Kúpna zmluva - 27.4.2012
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku na r. 2012 - 13.4.2012
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku na r. 2012 - 10.4.2012
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku na r. 2012 - 3.4.2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti - 26.3.2012
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku na r. 2012 - 23.3.2012
Zmluva o dielo - 22.3.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov - 20.3.2012
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku na r. 2012 - 15.3.2012
Zmluva medzi SŠ a OU - 5.3.2012
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku na r. 2012 - 2.3.2012
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - 23.2.2012
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - 20.2.2012
Dodatok ku kúpnej zmluve č.j. 139/2012 - 15.2.2012
Zmluva č.53/2012 o poskytovaní súborov údajov - 13.2.2012
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku na r. 2012 - 10.2.2012
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku na r. 2012 - 9.2.2012
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu - 8.2.2012
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku na r. 2012 - 31.1.2012
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností - 20.1.2012
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku na r. 2012 - 12.1.2012
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - 9.1.2012
ROK 2011
Doplnok č.1 k zmluve o dielo č.01/2011 o OPP - 30.12.2011
Dodatok č. 1 v k nájomnej zmluve č. 940/2010-St - 21.12.2011
Zmluva o nájme bytu - 2.11.2011
Zmluva o dielo - 28.10.2011
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb - 12.10.2011
Kúpna zmluva - 29.9.2011
Dohoda č.23 o poskytnutí účelového príspevku na r. 2011 z rozpočtových prostriedkov obce Turany
Dohoda č.22 o poskytnutí účelového príspevku na r. 2011 z rozpočtových prostriedkov obce Turany
Zmluva o nájme bytu - 12.9.2011
Dohoda č.21 o poskytnutí účelového príspevku na r. 2011 z rozpočtových prostriedkov obce Turany
Dohoda č.20 o poskytnutí účelového príspevku na r. 2011 z rozpočtových prostriedkov obce Turany
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č.j. 2022/2008-Št zo dňa 1.12.2008
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č.j. 2031/2008-Št zo dňa 1.12.2008
Dodatok c. 1 k zmluve o úhrade nájmu a nákladov za poskytované služby v prenajatom byte č. j. 301-1/2009-Št zo dňa 2.4.2009
Dohoda č.19 - 11.7.2011
Dohoda č.18 - 17.6.2011
Dohoda č.17 - 17.6.2011
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku - 2.6.2011
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku - 25.5.2011
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku - 20.5.2011
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku - 18.5.2011
Darovacia zmluva - 16.5.2011
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku - 13.5.2011
Poistka - 12.5.2011
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku - 3.5.2011
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - 29.4.2011
Dohoda o poskytnutí účelového príspevku - 28.4.2011
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb - 20.4.2011
Dodatok č.1 k dohode č.06/ § 50j / 2011 - 18.4.2011
Zmluva o poskytnutí frekvenčného priestoru v KDS Turany - 15.4.2011
Zámenná zmluva - 7.4.2011
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - 06.4.2011
Dohoda č.8 - 05.4.2011
Kúpna zmluva - 01.04.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti - 30.3.2011
Dodatok k nájomnej zmluve - 29.3.2011
Zmluva o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku - 28.03.2011
Dohoda č.7 - 26.3.2011
Dohoda č.6 - 26.3.2011
Zmluva o dielo - 21.3.2011
Dohoda č.5 - 10.3.2011
Dohoda č.4 - 10.3.2011
Dohody o poskytnutí účelových príspevkov - 4.1,15.2,10.3.2011
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb - 01.3.2011
Zmluva o uskutočnení vystúpenia - 24.2.2011
Zmluva o nájme bytu - 04.2.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.172/2010 - 03.2.2011
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - 02.2.2011
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu - 02.2.2011
Zmluva o nájme bytu - 01.2.2011
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb - 31.1.2011
Zmluva o zabezpečení výkonov prac.zdr.služby - 20.01.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov - 18.01.2011
Zmluva o uskutočnení vystúpenia - 13.01.2011
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - 13.01.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov- 10.01.2011

 

 

Zmluvy sú na stránke vo formáte .pdf (Adobe reader) Ak nemáte prehliadač .pdf súborov najdete ho na tomto linku Adobe reader.