KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Info

Pripomienky k nariadeniam a vyhláškam MÚ zasielajte na adresu mestského úradu turany@turany.sk

ZÁPISNICE

Zápisnice zo zasadnutí MZ od roku 2011 najdete na stránke Zápisnice

ROKOVACÍ PORIADOK

Rokovací poriadok Mestského (obecného) zastupitežstva TURANY - 26.1.2011

Uznesenia zo zasadnutí mestského zastupitežstva
Termíny zasadnutí MZ:

 

 

 

Konkrétny termín zasadnutí mestského zastupitežstva aj s programom rokovania   oznámi primátor mesta osobitnou pozvánkou zverejnenou na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej tri dni pred termínom konania zasadnutia.

 

ROK 2018
Uznesenie prijaté na 5.zasadnutí MZ konaného 16.8.2018
Uznesenie prijaté na 4.zasadnutí MZ konaného 26.7.2018
Uznesenie prijaté na 3.zasadnutí MZ konaného 27.6.2018
Uznesenie prijaté na 2.zasadnutí MZ konaného 18.4.2018
Uznesenie prijaté na 1.zasadnutí MZ konaného 14.2.2018
 
ROK 2017
Uznesenie prijaté na 5.zasadnutí MZ konaného 13.12.2017
Uznesenie prijaté na 4.zasadnutí MZ konaného 20.9.2017
Uznesenie prijaté na 3.zasadnutí MZ konaného 28.6.2017
Uznesenie prijaté na 2.zasadnutí MZ konaného 19.4.2017
Uznesenie prijaté na 1.zasadnutí MZ konaného 8.2.2017
 
ROK 2016
Uznesenie prijaté na 6.zasadnutí MZ konaného 14.12.2016
Uznesenie prijaté na 5.zasadnutí MZ konaného 9.11.2016
Uznesenie prijaté na 4.zasadnutí MZ konaného 7.9.2016
Uznesenie prijaté na 3.zasadnutí MZ konaného 22.6.2016
Uznesenie prijaté na 2.zasadnutí MZ konaného 21.4.2016
Uznesenie prijaté na 1.zasadnutí MZ konaného 9.3.2016
 
ROK 2015
Uznesenie prijaté na 7.zasadnutí OZ konaného 9.12.2015
Uznesenie prijaté na 6.zasadnutí OZ konaného 16.9.2015
Uznesenie prijaté na 5.zasadnutí OZ konaného 30.6.2015
Uznesenie prijaté na 4.zasadnutí OZ konaného 23.4.2015
Uznesenie prijaté na 3.zasadnutí OZ konaného 19.2.2015
 
ROK 2014
Uznesenie prijaté na 2. zasadnutí OZ - 15.12.2014
Uznesenie prijaté na 1. ustanovujúcom zasadnutí OZ - 2.12.2014
------------------------------------------------------------------------
Uznesenie prijaté na 5.zasadnutí OZ konaného 14.8.2014
Uznesenie prijaté na 4.zasadnutí OZ konaného 17.6.2014
Uznesenie prijaté na 3.zasadnutí OZ konaného 15.5.2014
Uznesenie prijaté na 2.zasadnutí OZ konaného 10.4.2014
Uznesenie prijaté na 1.zasadnutí OZ konaného 5.2.2014
 
ROK 2013
Uznesenie prijaté na 6.zasadnutí OZ konaného 11.12.2013
Uznesenie prijaté na 5.zasadnutí OZ konaného 20.11.2013
Uznesenie prijaté na 4.zasadnutí OZ konaného 18.9.2013
Uznesenie prijaté na 3.zasadnutí OZ konaného 19.6.2013
Uznesenie prijaté na 2.zasadnutí OZ konaného 15.4.2013
Uznesenie prijaté na 1.zasadnutí OZ konaného 25.2.2013
 
ROK 2012
ROK 2011
Uznesenia prijaté na 9.zasadnutí OZ konaného 14.12.2011
Uznesenia prijaté na 8.zasadnutí OZ konaného 10.11.2011
Uznesenia prijaté na 7.zasadnutí OZ konaného 7.11.2011
Uznesenia prijaté na 6.zasadnutí OZ konaného 7.9.2011
Uznesenia prijaté na 5.zasadnutí OZ konaného 17.6.2011
Uznesenia prijaté na 4.zasadnutí OZ konaného 8.6.2011
Uznesenia prijaté na 3.zasadnutí OZ konaného 9.3.2011
Uznesenia prijaté na 2.zasadnutí OZ konaného 26.1.2011
ROK 2010
Uznesenie z 1. zasadnutia OZ konaného 21.12.2010
Uznesenie z 7. zasadnutia OZ konaného 27.10.2010
Uznesenie z 6. zasadnutia OZ konaného 24.08.2010
Uznesenie z 5. zasadnutia OZ konaného 21.06.2010
Uznesenie z 4. zasadnutia OZ konaného 17.05.2010
Uznesenie z 3. zasadnutia OZ konaného 28.04.2010
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ konaného 24.02.2010
Uznesenie z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 04.02.2010
ROK 2009
Uznesenie z 9.zasadnutia OZ konaného 09.12.2009
Uznesenie z 8.zasadnutia OZ konaného 28.10.2009
Uznesenie z 7.zasadnutia OZ konaného 09.09.2009
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 21.08.2009
Uznesenie z 5.zasadnutia OZ konaného 24.06.2009
Uznesenie z 4.zasadnutia OZ konaného 29.04.2009
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 14.04.2009
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 27.02.2009
Uznesenie z 1.zasadnutia OZ konaného 25.02.2009
ROK 2008
Uznesenie zo 7.zasadnutia OZ konaného 16.12.2008
Uznesenie zo 6.zasadnutia OZ konaného 26.11.2008
Uznesenie z 5.zasadnutia OZ konaného 24.9.2008
Uznesenie z 4.zasadnutia OZ konaného 30.6.2008
Uznesenie z 3.zasadnutia OZ konaného 27.5.2008
Uznesenie z 2.zasadnutia OZ konaného 26.3.2008
Uznesenie z 1.zasadnutia OZ konaného 30.1.2008
ROK 2007
Uznesenie z 10.zasadnutia OZ konaného 19.12.2007
Uznesenie z 9.zasadnutia OZ konaného 29.11.2007
Uznesenie z 8.zasadnutia OZ konaného 24.10.2007
Uznesenie zo 7.zasadnutia OZ konaného 5.9.2007
6.zasadnutie OZ konaného 25.7.2007
Uznesenie z 5.zasadnutia OZ konaného 27.6.2007
Uznesenie zo 4.zasadnutia OZ konaného 24.4.2007
Uznesenie z 3.zasadnutia OZ konaného 21.2.2007
Uznesenie z 2.zasadnutia OZ konaného 24.1.2007
Uznesenie z 1.zasadnutia OZ konaného 28.12.2006

 

Uznesenia sú na stránke vo formáte - pdf. Ak nemáte prehliadač .pdf súborov najdete ho na tomto linku Acrobat reader.