Admin info

Svoje pripomienky mi zašlite na webadmin@turany.sk

Kniha návštev

Otázky a pripomienky

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Tlačivá sú na stránke vo formáte .pdf alebo .doc. Vzhľadom na veľkú veľkosť súborov je potrebné najskor uložiť .pdf alebo .doc súbor do počítača a potom otvoriť v programe Acrobat reader resp. vo Worde.

Pozn. Uloženie súboru sa robí kliknutím pravého tlačítka myšou nad príslušnou ikonou alebo a voľbou v menu sa zvolí položka "Save link as ..." alebo "Ulož cieľ ako ..." .Zvolí sa miesto v PC kde sa to má uložiť a začne sa súbor sťahovať. Podľa veľkosti súboru a rýchlosti pripojenia závisí doba sťahovania. Ak nemáte prehliadač .pdf súborov najdete ho na tomto linku Acrobat reader. Pri výkonnejších PC postačí keď kliknete priamo na ikonu PDF bez toho aby ste dokument .pdf najskôr uložili na disk.

 

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
Žiadosť o súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska – súhlasu pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia

 

 

 

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
Ohlásenie stavebných úprav - udržiavacích prác
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie

 

 

tlačivá na stiahnutie budú priebežne aktualizované a dopĺňané