KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Admin info

Pripomienky zasielajte na adresu mestského úradu turany@turany.sk

Rozpočet

 

Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2018

Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2018

Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2017

Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2016

Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2016

Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2015

Hlavný kontrolór - Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2015

 

 
Záverečný účet mesta za rok 2017 - 06/2018
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - 12/2017
Programový rozpočet mesta TURANY na roky 2018 – 2020 - texty - 12/2017
Programový rozpočet mesta Turany na roky 2018-2020 - excelová tabuľka - 12/2017
Záverečný účet mesta za rok 2016 - 13.06.2017
Pridelenie dotácií na rok 2017 -02/2017

Schválený programový rozpočet na roky 2017-2019 - 12/2016

Programový rozpočet na roky 2017-2019 tabuľky

Schválený rozpočet na rok 2017 - 12/2016
Návrh na 2.úpravu rozpočtu na rok 2016 - 08/2016
Záverečný účet obce za rok 2015 - 06/2015
Návrh 2.úpravy rozpočtu na rok 2015 - 11/2015
Návrh programového rozpočtu obce na roky 2016 - 2018 - 11/2015
Návrh programového rozpočtu na roky 2016 - 2018 - 11/2015
Návrh rozpočtu na rok 2016-2018 - 11/2015
Návrh na 1. úpravu rozpočtu roku 2015 - 08/2015
Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 - 06/2015
Schválený rozpočet na rok 2015 - 01/2015
2.úprava rozpočtu r.2014 - 01/2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 - 12/2014
Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2014 - 12/2014
Schválený rozpočet na rok 2014 - 02/2014
Schválený rozpočet na roky 2013 - 2015 - 04/2013
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012 - 11/2012
Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015 - 11/2012
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2012 - 09/2012
Schválený rozpočet na roky 2012 - 2014- 02/2012
Návrh rozpočtu na rok 2012 - 2014- 11/2011
Rozpočet na rok 2011- 1.úprava - 09/2011
Návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2010 - 1/2010

 

 

 

 

Rozpočet je na stránke vo formáte .pdf . Ak nemáte prehliadač .pdf súborov najdete ho na tomto linku Acrobat reader.