KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

 

Program rozvoja je na stránke vo formáte .pdf. Ak nemáte prehliadač .pdf súborov najdete ho na tomto linku Acrobat reader.

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TURANY, september 2016
ŠTATÚT MESTA TURANY 2016
statut11
zápis erbu mesta do Heraldického registra SR obr.

 

 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TURANY