KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Zoznam daňových dlžníkov mesta Turany v zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. ku dňu 31.12.2012

Právnické osoby
Meno
Adresa

Konečná suma €

Spolu: