KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Admin info

webadmin@turany.sk

Kniha návštev

Otázky a pripomienky

Mapa mesta

  Miestne_muzeum  
 

Múzeum uchováva a prezentuje verejnosti dokumenty približujúce históriu a súčastnosť Turian. Súčasťou múzea je aj záujímavá zbierka fauny a flóry turianského chotára.

riaditeľka: Mgr. Veronika Dériová

predseda muzeálnej rady: JUDr. Ľubomír Liskaj

adresa: ul. Budovateľská, TURANY

 Návštevu organizovaných skupín si môžete dohodnúť na Mestskom úrade Turany na č. tel. 043/ 4292400 alebo v Miestnom kultúrnom stredisku Turany, č.tel. 043/ 4292648.

 
 
Súčasné expozície /dátum otvorenia
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 

bazov9

Bazovský a Turany / 14.1.2009

 
 

lyze9

Lyžiarska výstava / 13.11.2008

muz810

Otvorenie múzea / 10.9.2008

 
 
Expozície v bývalých priestoroch do augusta 2008
 
  muzeum082 muzeum07  
     
 

mapa

muz1f

Miestne múzeum sa nachádza na Budovateľskej ulici pri areáli bývalého podniku Drevina.