ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

 

Názov školy
Materská škola
Adresa školy
Obchodná 1241/27, 03853 TURANY
E-mailová adresa
Telefónne číslo
043 / 42 92 842
Zriadovatež školy
Mesto Turany
Adresa zriadovateža
Osloboditežov 83/91, 03853 TURANY
Riaditežka MŠ
Anna Buricová