budik

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 6.00 hod. do 16.00 hod.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov na jeden mesiac.
Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky cez letné prázdniny majú deti možnosť navštevovať MŠ na Ul. Krížna.

 

Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ od 11.00 hod. do 12.00 hod. denne (individuálne po dohode)
Konzultačné hodiny vedúcej ŠJ od 8.00 do 11.30 hod. v utorok a štvrtok (individuálne po dohode)