Trieda

STRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ

Zápis 2018

.... pokračovanie textu o zápise

 

 

 

Prosba o 2 percentá Vašej už zaplatenej dane z príjmu za rok 2017

Milí rodičia a priatelia materskej školy,

touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2017 v prospech Občianskeho združenia Janka Hraška pri MŠ Turany. Snahou občianskeho združenia je pomáhať v rozvoji materskej školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala materská škola kvalitné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej materskej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt.

Ako občianske združenie pri materskej škole Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich daní v prospech materskej školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. Ďakujeme

... pokračovanie a tlačivá

 

 

uvod