Trieda

STRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ

Oznam o prerušení prevádzky materskej školy


Oznamujeme rodičom, že v mesiaci august 2017 bude prevádzka MŠ prerušená, v tomto období bude prebiehať upratovanie a dezinfekcia priestorov.

Prevádzka MŠ bude končiť v pondelok 31. júla 2017 a začne v pondelok 4. septembra 2017.

Rodičia počas prerušenia prevádzky v nutnom prípade môžu využiť MŠ Krížna.

 

uvod