HISTÓRIA MATERSKEJ ŠKOLY

- 1877 – založenie drevárskeho priemyslu v Turanoch


- 1.8.1969 – otvorenie prvej triedy materskej školy pri závode Drevina, n.p. Turany v budove závodných detských jaslí


- 1.1.1970 – vznik spoločného zariadenia „Závodné jasle - materská škola pri Drevine, n.p. v Turanoch


- 1.9.1986 – otvorenie nového komplexu budov spoločného zariadenia materskej školy a detských jaslí, uvedenie do prevádzky
štyroch tried materskej školy a troch oddelení detských jaslí


- 31.8.1991 – zrušenie detských jaslí


- 1.3.1994 – zmena zriaďovateľa, závodnú materskú školu prevádzkuje Obecný úrad Turany


- 1.10.2001 – zriaďovateľom sa stáva Okresný úrad, odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry, Martin


- 1.7.2002 – následkom decentralizácie štátnej správy povinnosti zriaďovateľa preberá
Obec Turany