Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 

Obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie 2% z daní na podporu rozvoja našej – vašej materskej školy prostredníctvom nášho občianskeho združenia.

Deti v našej MŠ si Vašu priazeň určite zaslúžia. Za príspevky Vám v mene celého kolektívu MŠ, ako aj v mene detí, pre ktoré sú určené,

S R D E Č N E

Ď A K U J E M E.


Mgr. Janka Sobeková, riaditeľka MŠ

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane za rok 2017

 

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely sa riadi najmä §50 Zákona o dani z príjmov

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017

Postup krokov pre právnické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

 

Názov
Rodičovské združenie „Ruka v ruke“ pri MŠ Turany, Krížna
Sídlo
ul. Krížna 1157/11, 038 53 Turany
Právna forma

občianske združenie

IČO
42219051