Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

ZAMESTNANCI - školský rok 2017/2018

 

Riaditeľka školy Mgr. Jana Sobeková  
 
Pedagogickí zamestnanci:    
I.trieda - slniečková Libuša Nosálová  
  Lucia Karcolová
 
II.trieda - kvietková Naďa Beňová  
  Mgr. Jana Sobeková  
III.trieda - stromčeková Jaroslava Hlavatá  
Mgr. Monika Kapustová  
Nepedagogickí zamestnanci: Mária Gubányová  
  Jana Pavlová  
     
Vedúca školskej jedálne: Jaroslava Liskajová  
Zamestnanci školskej jedálne : Ľudmila Kiššová  
  Renáta Morgošová  
Alena Romančíková