Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

ZAMESTNANCI - školský rok 2018/2019

 

Riaditeľka školy Mgr. Jana Sobeková  
 
Pedagogickí zamestnanci:    
I.trieda - slniečková Libuša Nosálová  
  Nadežda Gallová
 
II.trieda - kvietková Jaroslava Hlavatá  
  Mgr. Jana Sobeková  
III.trieda - stromčeková Naďa Beňová  
Mgr. Stela Lukáčová  
Nepedagogickí zamestnanci: Mária Gubányová  
  Jana Pavlová  
     
Vedúca školskej jedálne: Jaroslava Liskajová  
Zamestnanci školskej jedálne : Ľudmila Kiššová  
  Renáta Morgošová  
Alena Romančíková