Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

Základné údaje o materskej škole

 

 

Názov školy Materská škola
Adresa 038 53 Turany, Ul. krížna 1157/11
Telefónne číslo 043/4292 404
Fax 043/4292 404
E-mailová adresa mskrizna@centrum.sk
Internetová adresa pod stránkou mesta Turany (www.turany.sk)
Údaje o zriaďovatežovi školy Mesto Turany
č.tel. 043/4292 400
IČO zriaďovateža 316962
Riaditežka školy Mgr. Jana Sobeková
Vedúca školskej jedálne Jaroslava Liskajová