Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

Školský poriadok

MATERSKÁ ŠKOLA, ul. Krížna, Turany

 

OZNAM
Riaditeľstvo Materskej školy Turany, Krížna oznamuje rodičom termín prerušenia prevádzky materskej školy počas letných prázdnin v dobe od 1. 7. – 31. 7. 2017. Počas prerušenia prevádzky je možné umiestniť dieťa v MŠ Obchodná, Turany. Záujem nahláste na našej MŠ. Prevádzka materskej školy po letných prázdninách sa začne od 1. 8. 2017 /t.j. utorok/.

Mgr. Jana Sobeková riaditeľka MŠ

 

Predškoláci

pozn. po kliknutí na obrázky sa zväčšia

 

Predškoláci 2

NAŠI PREDŠKOLÁCI – ŠPORTOVCI

Vrchný rad zľava:
Samko Holko, Magdalenka Sygulová, Nellka Šinglárová, Simonka Blahušiaková, Paťka Rantová, Lucka Kňazúrová, Jakubko Mišuta, Kristiánko Dubovec, Lukáško Babčo, Lukáško Štetka, Jakubko Novák, Nicolasko Orolín, Filipko Vengrín, Adrianka Litvajová, Sofinka Bíziková, Dianka Ujčeková

Sediace deti zľava:
Nelka Bochničková, Klárka Cisáriková, Saška Ujčeková, Veronika Vengrínová

Chýbajúce deti: Amelka Vajdová, Maťko Vavrečan

Pani učiteľky: Jarka Hlavatá, Lucka Karcolová

 

 

 

 

 

XXII. ročník MAJSTROVSTIEV OKRESU V ATLETICKOM TROJBOJI DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

XXII. ročník MAJSTROVSTIEV OKRESU V ATLETICKOM TROJBOJI DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

 

Výsledková listina atletického trojboja 2017

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Materská škola ul. Krížna

-----------------------------------------------------------

Projekt NA CESTIČKE POZOR – dopravné ihrisko pre deti

Spoločnými silami sa nám podarilo skvalitniť dopravnú výchovu v MŠ Turany, Krížna a zatraktívniť jej realizáciu pre naše deti.

Projekt finančne podporil:
Nadačný fond Kia Motors Slovakia v nadácii Pontis.
Na spolufinancovaní sa podieľali:
Obec Turany
a Rodičovské združenie „Ruka v ruke“ pri MŠ Turany, Krížna

 

Projekt NA CESTIČKE POZOR

Projekt - NA CESTIČKE POZOR