Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

Školský poriadok

MATERSKÁ ŠKOLA, ul. Krížna, Turany

združenie

 

Naši predškoláci

 

-----------------------------------------------------------

Projekt NA CESTIČKE POZOR – dopravné ihrisko pre deti

Spoločnými silami sa nám podarilo skvalitniť dopravnú výchovu v MŠ Turany, Krížna a zatraktívniť jej realizáciu pre naše deti.

Projekt finančne podporil:
Nadačný fond Kia Motors Slovakia v nadácii Pontis.
Na spolufinancovaní sa podieľali:
Obec Turany
a Rodičovské združenie „Ruka v ruke“ pri MŠ Turany, Krížna

 

Projekt NA CESTIČKE POZOR

Projekt - NA CESTIČKE POZOR