Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

 

KONTAKTY
Materská škola, ul. Krížna 1157/11
Riaditeľka: Mgr. Jana Sobeková

Číslo telefónu: 043/ 4292 404

 

E-mail: mskrizna@centrum.sk