Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

Zamestnanci,ktorí dlhšiu dobu pôsobili v MŠ od roku 1960 do 2012

 

Riaditeľky:

* 1950-1952 Mária Kučerová

* od 1952 Mária Fölöpová Chromová (Holubová)

* od 1956 Cecília Hönischová

* 1956-1962 Margita Meriačová

* 1962-1966 Viera Rolková

* 1966-1980 Jozefa Fraňová

* 1980-1983 Elena Morgošová

* 1983-1991 Libuša Nosáľová

* od 1991 Mgr.Jana Sobeková

 

Učiteľky:

- Oľga Kordová

- Ľudmila Hladká

- Jolana Stoličná

- Pavla Pavlová

- Elena Rantová

- Mária Masnicová

- Ľubica Hlebecová

- Silvia Medveďová

- Viera Chrenková

- Jana Kapustová

- Miriam Holková

- Renáta Najšlová

- Dana Babušiaková

- Jaroslava Hlavatá

- Naďa Beňová

- Anna Morgošová

- Lucia Karcolová

- Miroslava Buricová

 

 

historia1

Historické fotografie-1

História materskej školy:

* 1949 - výstavba prvej budovy materskej školy (terajšie MKS) na bývalých evanjelických cirkevných pozemkoch nazývaných Mohylka


* október 1950 - otvorenie materskej školy, v začiatkoch bola jednotriedna s celodennou starostlivosťou a mala charakter poľnohospodárskeho útulku, prijímali sa 3 – 6 ročné deti zamestnaných matiek a zo sociálne slabších rodín


* 1960 - materská škola sa rozšírila na dvojtriednu


* 1963 - zriadenie ďalšej triedy (prerobená časť rodinného bytu)


* 1966 - zavedenie telefónu


* 1967 - zavedenie teplej vody pre potreby detí, vykurovanie bolo klasickými pecami na uhlie a drevo vo všetkých miestnostiach až do roku 1988


* máj 1982
- v akcii „Z“ sa začala výstavba novej budovy materskej školy


* december 1988 - odovzdaná do užívania nová budova materskej školy


* december 2004 - plynofikácia materskej školy


* 2008 - výmena plastových okien v jednej triede

 

Buletin k 60.výročiu vo formáte .pdf

b1str

b2str