Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA
Prevádzka materskej školy:
od 6.00 do 16.00 hod.
ÚRADNÉ HODINY
Riaditeľka materskej školy
Mgr. Jana Sobeková

pondelok – piatok  

od 10.30 – 12.30 hod

    počas prítomnosti riaditeľky na zariadení je možné vybaviť stránku v ktorúkoľvek hodinu prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru
Vedúca školskej jedálne
Jaroslava Liskajová

pondelok, streda, piatok 

  od 7.30 – 14.30 hod

prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru