KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Admin info

webadmin@turany.sk

Kniha návštev

Otázky a pripomienky

MESTO V MÉDIÁCH

 

Slovensko

V časopise SLOVENSKO - ročník XXXIV, číslo 4/2012 bol zverejnený príspevok o Turanoch

 

strana 1

strana 2

 

Časopis vydáva Matica slovenská a Neografia a.s. Martin

rtv 03-2013
V relácií RTV - Televíkend - bol odvysielaný príspevok 8.3.2013 o lyžovaní v Turci, v Turanoch, na Chlebe, ... - čas záznamu od cca. 9:40 min ho cca. 19:00 min.
700 rokov Turian

Kniha

700 rokov Turian

vydané v r.1968, Vydavateľstvo OBZOR Martin pre MNV Turany.

Zostavili D.Burica a P.Mendel

Historickú časť doplnil J.Štefko, posudzovala Dr.Mária Jeršová.

Zodpovedný redaktor: Jozef Štefko

Obálku a väzbu navrhol: Róbert Brož

Náklad: 3000 ks, 192 strán, 20 Kčs

 

Pohľadnica Turany 5

Pohľadnica

Pohľadnica Turany 21

Pohľadnica Turany 20

Pohľadnica

Pohľadnica Turany 204

Pohľadnica

Pohľadnica Turany 19

Pohľadnica , rok: 1905

Pohľadnica Turany 201

Pohľadnica

Pohľadnica Turany 19

Pohľadnica, rok: 1931

Pohľadnica Turany 205

Pohľadnica

Pohľadnica Turany 18

Pohľadnica

Chata pod Chlebom

Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava

 

Pohľadnica Turany 17

Pohľadnica

Turany

Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava 1975

Pohľadnica Turany 16

Pohľadnica

Chata pod Chlebom

ZATRAN, 1968

Pohľadnica Turany 6

Pohľadnica

Foto: V.Přibyl

PRESSFOTO Bratislava

 

Pohľadnica Turany 5a

Pohľadnica

autor: ???

rok: ~ 1975

Pohľadnica Turany 7

Pohľadnica

Autocamping Turany

Foto: Bohuslav Zemiar

Nakladateľstvo PRAVDA Bratislava

 

Pohľadnica Turany 22

Pohľadnica

Autocamping Turany

Pohľadnica Turany 8

Pohľadnica

Autocamping Turany

Foto: Bohuslav Zemiar

Návrh: J.Býma

Vydavateľstvo PRESSFOTO Bratislava

Pohľadnica Turany 9

Pohľadnica

Pioniersky tábor Trusalová

Foto: Bohuslav Zemiar

Návrh: K.Izakovič

Vydavateľstvo PRESSFOTO Bratislava

Pohľadnica Turany 10

Pohľadnica

akad.maliar M.Bazovský

Zima na horách

TVAR Bratislava

ST n.p. Martin, 1953

Pohľadnica Turany 11

Pohľadnica

Chata, výrobca DREVINA TURANY

 

Osveta

Pohľadnica Turany 11b

Pohľadnica

Pohľad na obec Turany

Grafická úprava a foto: P+M Turany

 

Pohľadnica Turany 13

Pohľadnica

Foto: Archív OŠ VFK

Grafická úprava: P+M Turany

Pohľadnica Turany 14

Pohľadnica

Foto a grafická úprava: Pavol Kurhajec

Grafické štúdio P+M Turany

Pohľadnica Turany 15

Pohľadnica

Foto: Ľubo Bechný

Vydal: VIFO ŽILINA

Tlač: UNIPRINT Považská Bystrica

Pohľadnica Turany 1

 

Pohľadnica Turany 1b

 

Pohľadnica Turany 1d

 

Pohľadnica Turany 1e

 

Pohľadnica Turany 1k

 

Pohľadnica Turany 1c

Sada pohľadníc

Foto: Vladimír Bullo

dizajn: Jozef Mižula

litografia a zlom: MARTgrafik spol. s r.o.

tlač: NEOPRINT v.o.s. Martin

1997

 

Pohľadnica Turany 1e

Pohľadnica Turany 1f

Pohľadnica Turany 1g

Pohľadnica Turany 2

Pohľadnica

Foto: Vladimír Bullo

dizajn: Ivan Bílý

litografia a zlom: MARTgrafik spol. s r.o.

tlač: NEOPRINT v.o.s. Martin

1997

Pohľadnica Turany 4

Pohľadnica

Foto: Pavol Kurhajec

Úprava: Pavol Kurhajec

Grafické štúdio P+M Turany

1999

Príspevky poskytlo rádio Regína Banská Bystrica.

regina2

12.7.2011 bol odvysielaný v regionálnom rádiu REGINA Banská Bystrica o 15.45 hod. príspevok o obci Turany - Staré uličky: Turianske zaujímavosti

redaktor : Ľubica Laššáková, cp

odpovedá : JUDr. Ľubomír Liskaj

Príspevok si môžete vypočuť po kliknutí na doleuvedený odkaz.

zaujímavosti.mp3 - 4.7 MB

Príspevky poskytlo rádio Regína Banská Bystrica.

29.7.2008 bol odvysielaný v regionálnom rádiu REGINA Banská Bystrica o 16.35 hod. príspevok o obci Turany a Miestnom múzeu.

redaktor : Ľubica Laššáková, cp

odpovedá : JUDr. Ľubomír Liskaj

 

Príspevok si môžete vypočuť po kliknutí na doleuvedené odkazy.

obec.mp3 - 7.3 MB

muzeum.mp3 - 8.9 MB

 

Príspevky poskytlo rádio Regína Banská Bystrica.

regina

14.05.2009 bol odvysielaný v regionálnom rádiu REGINA Banská Bystrica o 10.46 hod. príspevok o Miestnom múzeu.

redaktorka : Mariana Kovačechová, cp

za MKS odpovedala : Bc. Iveta Jesenská

Príspevok si môžete vypočuť po kliknutí na doleuvedený odkaz.

muzeum9.mp3 - 2.7 MB

Príspevok poskytlo z rozhlasového archívu rádio Regina Banská Bystrica.

regina3

01.03.2011 bola odvysielaná v regionálnom rádiu REGINA Banská Bystrica o 11.37 hod. relácia : Rádio Regina si vás všíma - zaujímavosti zo života obce Turany

odpovedá: JUDr. Ľubomír Liskaj

Príspevok si môžete vypočuť po kliknutí na nasledovný odkaz - regina.mp3 - 3,47 MB

denobce2010
29.9.2010 odvysielala Televízia Turiec príspevok natočený na Dni obce 2010
tursme
Online noviny o udalostiach nielen v Turanoch ale aj v celom Turci
Veľa článkov o Turanoch sa dá nájsť v archíve Turčianskych novín - MY