MATICA SLOVENSKÁ v MARTINE

MATICA SLOVENSKÁ

 

 

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ

     

 

Zameranie činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Turanoch pre rok 2016 :
p.č.
názov - termín
zabezpečí
1.
zorganizovať valné zhromaždenie MO MS Turany - 7. apríl 2016
výbor MO MS
2.
zorganizovať návštevu divadelného predstavenia v Martine - 12.apríl 2016
výbor MO MS
3.
podieľať sa na organizovaní podujatia „ Večer v múzeu“ - 19.máj 2016
výbor MO MS
4.
zorganizovať návštevu z družobného MO MS Lehota v Turanoch - 21. a 22. mája 2016
výbor MO MS
5. navštíviť pamätihodnosti obcí Valča a Kláštor pod Znievom -9.jún 2016
výbor MO MS
6.
zabezpečiť spievanie národných a ľudových piesní na vrchole V.F.Kriváňa - 18. jún 2016
JUDr. Liskaj, Mgr. Liskaj
7. zabezpečiť účasť členov na podujatí „ Nolčovská kosa“ - 1. a 2. júl 2016
výbor MO MS
8.
zorganizovať návštevu folklórneho festivalu vo Východnej - 30. jún- 2.júl 2016
výbor MO MS
9.
zabezpečiť bowlingový turnaj pre aktívnych členov MO MS Turany - september 2016
výbor MO MS
10.
v spolupráci s mestom Turany zorganizovať podujatie“ Matičné Turany“ - 15. október 2016
výbor MO MS
11.
zorganizovať 10. ročník Vianočného turnaja v stolnom tenise - 27.december 2016
výbor MO MS
JUDr. Ľubomír Liskaj, predseda MO MS

 


MATIČNÉ TURANY - 15.10.2016 - FOTOGALÉRIA

Matičné Turany 2016

 

Fotogaléria

Video z časti vystúpenia FS Kriváň

MATIČNÉ TURANY - 24.10.2015

4. ročník podujatia Matičné Turany sa uskutočnil 24.októbra 2015 v turianskom Kultúrnom centre. Bohatý program, ktorý podujatie sprevádzal, bol zostavený z vystúpení speváckych a folklórnych súborov a skupín. Organizátorom podujatia bola Obec Turany a MO MS v Turanoch , pozvanie na voľný vstup bolo pre širokú verejnosť. V programe účinkovali spevokol Valčan z Valče, spevácka skupina z blízkeho Nolčova, DFS zo Šútova, spevácka skupina Lúč z Martina, FS Podhradčan z Podhradia, heligonkári Majerčíkovci z Diakovej a heligonkár Jaroslav Melicherčík z Považskej Bystrice. Domácich reprezentovali ženská spevácka skupina Turianka a FS Kriváň spolu s ĽH M. Rusnáka. Všetci účinkujúci prevzali z rúk starostu obce Ing. Miroslava Blahušiaka a predsedu MO MS JUDr. Ľubomíra Liskaja ďakovný list ako spomienku za účasť na tomto veľmi peknom podujatí. Súčasťou 4. ročníka Matičných Turian bola aj malá spomienková výstava venovaná 200.výročiu narodenia významnej osobnosti našej národnej histórie – Ľudovíta Štúra. Záver podujatia patril spoločne zaspievanej piesni „ Kopala studienku “, ktorá znela v sále ako naša národná hymna. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim za ich pôsobivé vystúpenia, ktoré divákov nenechali bez odozvy.


za organizátorov Iveta Jesenská

 

Matičné Turany

Fotogaléria


 

Výročné zhromaždenie členov Miestneho odboru Matice slovenskej sa uskutočnilo 24.februára 2012 v kultúrnom centre. V súčasnom období združuje 71 individuálnych a dvoch kolektívnych členov.

 

Vedenie Miestneho odboru MS v Turanoch
predseda:
  JUDr. Ľubomír Liskaj
podpredseda:
  Mgr. Jozef Liskaj
tajomníčka:
  Bc. Iveta Jesenská
hospodár:
  Anna Stančíková
členovia výboru:
 

Mgr. Anton Garaj

Mgr. Silvia Morgošová

Anna Múkerová

revízor:
  Anna Buricová


Záujemci o prácu v Miestnom odboru MS v Turanoch sa môžu prihlásiť u predsedu MO MS JUDr.Liskaja na tel.čísle 4292400 alebo u tajomníčky Bc. Jesenskej na č. tel. 4292648.


JUDr.Ľubomír Liskaj
predseda MO MS Turany


Stanovy Miestneho odboru Matice slovenskej v Turanoch vo formáte .pdf