MATICA SLOVENSKÁ v MARTINE

MATICA SLOVENSKÁ

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ
Zameranie činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Turanoch pre rok 2017 :
p.č.
názov
termín
1.
Výročná členská schôdza
apríl 2017
2.
Večer v múzeu
20.máj 2017
3.
Návšteva družobného MO Lehota
3.-4.jún 2017
4.
Výstup na V.F.Kriváň
24.jún 2017
5. Vlastivedná vychádzka do Blatnice
september 2017
6.
Matičné Turany
21. októbra 2017
7. Stolnotenisový turnaj
december 2017
JUDr. Ľubomír Liskaj, predseda MO MS

 

Uznesenie z výročnej členskej schôdze Miestneho odboru Matice slovenskej Turany konaného dňa 29.marca 2017 v Kultúrnom centre Turany

 

Matičné Turany v TV Turiec

Matičné Turany 2017 v TV Turiec

 


MATIČNÉ TURANY - 15.10.2016 - FOTOGALÉRIA

Matičné Turany 2016

 

Fotogaléria

Video z časti vystúpenia FS Kriváň

 

 

Vedenie Miestneho odboru MS v Turanoch
predseda:
  JUDr. Ľubomír Liskaj
podpredseda:
  Mgr. Jozef Liskaj
tajomníčka:
  Bc. Iveta Jesenská
hospodár:
  Anna Stančíková
členovia výboru:
 

Mgr. Anton Garaj

Mgr. Silvia Morgošová

Anna Múkerová

revízor:
  Anna Buricová

 

Výročné zhromaždenie členov Miestneho odboru Matice slovenskej sa uskutočnilo 24.februára 2012 v kultúrnom centre. V súčasnom období združuje 71 individuálnych a dvoch kolektívnych členov.


Záujemci o prácu v Miestnom odboru MS v Turanoch sa môžu prihlásiť u predsedu MO MS JUDr.Liskaja na tel.čísle 4292400 alebo u tajomníčky Bc. Jesenskej na č. tel. 4292648.


JUDr.Ľubomír Liskaj
predseda MO MS Turany


Stanovy Miestneho odboru Matice slovenskej v Turanoch vo formáte .pdf