MATICA SLOVENSKÁ v MARTINE

MATICA SLOVENSKÁ

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ
Zameranie činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Turanoch pre rok 2018 :
p.č.
názov
termín
1.
Výročná členská schôdza MO MS
22. marec 2018
2.
Žiadosti slovenského národa L. Mikuláš
12. máj 2018
3.
Večer v múzeu
19.máj 2018
4.
Výstup na V.F.Kriváň
23.jún 2018
5. Blatnický a Sklabinský hrad
september 2018
6.
Matičné Turany a návšteva z Lehoty
13.október 2018
7. Spomienkové podujatie k 50. výročiu úmrtia M. A. Bazovského
december 2018
8. Matičný stolnotenisový turnaj
december 2018
JUDr. Ľubomír Liskaj, predseda MO MS

 

Uznesenie z výročnej členskej schôdze Miestneho odboru Matice slovenskej Turany konaného dňa 29.marca 2017 v Kultúrnom centre Turany

 

Matičné Turany v TV Turiec

Matičné Turany 2017 v TV Turiec

 


Matičný turnaj v stolnom tenise

Miestny odbor MS v posledný pracovný deň v roku 2017 zorganizoval už tradičný turnaj v priestoroch ZŠ. Aj keď ho nepropagoval tentoraz vo verejnosti prišli aj 8-mi mladí nadšenci tohto športu. Najlepší z nich Pavol Vengrín pre R. Ťaptíkom a J. Múkerom. Medzi siedmimi matičiarmi boli najúspešnejší Marián Haľama, Jozef Liskaj a Anton Garaj. V kategórii žien sa zišli len tri matičiarky a znich bola najlepšia najmladšia Sarah Foťková. Matičiari sa tak aktívnym pohybom rozlúčili s rokom 2017.

Výbor MO MS

MATIČNÉ TURANY - FOTOGALÉRIA - 28.10.2017

Matičné Turany 2017

Fotogaléria

 

 

 

Vedenie Miestneho odboru MS v Turanoch
predseda:
  JUDr. Ľubomír Liskaj
podpredseda:
  Mgr. Jozef Liskaj
tajomníčka:
  Bc. Iveta Jesenská
hospodár:
  Anna Stančíková
členovia výboru:
 

Mgr. Anton Garaj

Mgr. Silvia Morgošová

Anna Múkerová

revízor:
  Anna Buricová

 

Výročné zhromaždenie členov Miestneho odboru Matice slovenskej sa uskutočnilo 24.februára 2012 v kultúrnom centre. V súčasnom období združuje 71 individuálnych a dvoch kolektívnych členov.


Záujemci o prácu v Miestnom odboru MS v Turanoch sa môžu prihlásiť u predsedu MO MS JUDr.Liskaja na tel.čísle 4292400 alebo u tajomníčky Bc. Jesenskej na č. tel. 4292648.


JUDr.Ľubomír Liskaj
predseda MO MS Turany


Stanovy Miestneho odboru Matice slovenskej v Turanoch vo formáte .pdf