Admin info

Oznam o pripravovaných kultúrnych akciach môžete zaslať na webadmin@turany.sk

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

VÝBER ZO STARŠÍCH AKCIÍ v MKS

 

 

Jarná výstava 2015

Jarná výstava 2015

 

 

Miestne kultúrne stredisko

mks1

Riaditeľka: Bc. Iveta Jesenská

tel.043 4292 648

Miestne kultúrne stredisko poskytuje priestory na organizovanie schôdzí spoločenských posedení a svadieb. Cenník prenájmu priestorov Miestneho kultúrneho strediska v Turanoch od 1.januára 2009

Svadba, zábava, rôzne posedenia - prenájom 24 hod
____________________________________________________________
do 50 osôb 67 €
nad 50 osôb 100 €

mksv4

mksv5

 

 

Oslavy, rodinné posedenia – prenájom 12 hod
___________________________________________________________
do 50 osôb 34 €
nad 50 osôb 50 €

 

 

Kar s prípravou a varením v MKS
___________________________________________________________
do 50 osôb 27 €
nad 50 osôb 34 €

 

 

Kar bez prípravy a varenia v MKS
___________________________________________________________
do 50 osôb 17 €
nad 50 osôb 24 €

 

 

Schôdzková činnosť / organizácie, spolky, združenia /
___________________________________________________________
schôdza s občerstvením do 3 hod. 17 €
schôdza nad 3 hod. 20 €
schôdza bez občerstvenia 12 €
schôdza malá miestnosť 8,50 €

Reklamné akcie, poradenské služby 7 €/ hod
Poradenstvo, prenájom malá miestnosť 3,5 € / hod
Predajné akcie celodenné 100 €
Prepožičanie inventáru 10 €

 

V cene stanoveného nájomného sú poplatky za energie, vodu, prepožičaný inventár a ostatné služby. K cene sa podľa skutočnosti započítava ostatná réžia, materiál v prenájme použitý, poškodenie inventáru a škody spôsobené počas prenájmu.

 

Schválil: Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

mks2

mksmapa