KNIHY

 

foll

Ken Follett

Medzi levmi

 

krt1

Zdenek Miler

Krtko a nohavičky

 

horec

Jana Horecká

Varenie a pečenie

 

motoc

Roland Brown

Motocykle snov

 

cierf

Christian Jacq

Čierny faraón

 

sthv

Danielle Steelová

Hviezda

 

cook1

Robin Cook

Záchvat

Miestna ľudová knižnica , ul. Komenského 1120

 

Vedúca knižnice : Mgr. Silvia Morgošová

Prevádzková doba:

Utorok:     14,30 – 18,00 hod.

Streda:     14,30 – 18,00 hod.

Štvrtok:    14,30 – 18,00 hod.

Nachádza sa na 2. poschodí Domu služieb v Turanoch. Okrem pestrej ponuky kníh a časopisov pre deti a dospelých je k dispozícii aj internet. 

kniznica1

kniznica2

V roku 2014 sme mali zapísaných 169 čitateľov a každý mesiac navštívi našu knižnicu okolo 100 členov. Pribudlo nám 70 nových kníh, medzi ktorými sú aj detské knihy a náučné publikácie. Hlavne naši „skalní návštevníci“ si vždy medzi nimi niečo nájdu. Problémy máme však s čitateľmi, ktorí pozabudnú, že požičanú knihu treba do 6 týždňov vrátiť. Uznáme, že niekedy sú na to dôvody, čitateľ nestihne termín, atď., ale po upomienke by malo byť každému jasné, čo má urobiť. Knihy sú drahé, na ich kúpu v rámci obecného rozpočtu prispieva obec a preto je celý knižný fond obecným majetkom. Čitateľ, ktorý nevráti knihy sa nemôže čudovať, že dostane z obecného úradu peňažnú poukážku, ktorou je vymáhaná cena knihy.

Dovoľujeme si upozorniť na niektoré zmeny v práci obecnej knižnice. V tomto roku došlo k zmene otváracích hodín v obecnej knižnici. Knižnica je otvorená v pracovných dňoch utorok, streda a štvrtok od 14,30 – 18,00 hod. Zároveň došlo k úprave členského čitateľského poplatku na 1 rok: deti, dôchodcovia, študenti: 1 €, dospelí: 2 €

Daruj knihu knižnici – akcia pre občanov, ktorí chcú darovať do knižnice knihy. Radi knihy prijmeme, podmienkou je, aby boli vydané po roku 2005. Zavádzame rezervačnú službu – keď si čitateľ objedná / aj telefonicky / knihu, ktorú mu knižnica pripraví /aj cez knižnicu v Martine/ a telefonicky mu to oznámi.

V závere ešte pochvalná informácia – naša knižnica získala opäť 1. miesto v okresnom kole Knižnica roka 2014. Na nových čitateľov – zvlášť z radov študentov sa teší

 

História knižnice:

Knižnica bola otvorená v roku 1926. Vtedy mala 90 zväzkov a 12 čitateľov. V roku 1947 mala 250 zväzkov a 90 čitateľov. V roku 1964 bol do knižnice po prvýkrát schválený knihovník, prvou knihovníčkou bola Anna Gavurníková. V roku 1973 mala knižnica 5626 kníh a 379 čitateľov. Okrem Miestnej ľudovej knižnice fungovala knižnica v ZDŠ a ZK ROH Drevina. V roku 1987 sa stala vedúcou MĽK Anna Krystýnková. Dočasne sa MĽK presťahovala do obnovených priestorov v starej budove MNV. V roku 1997 mala 15000 kníh a 175 čitateľov. Knižnicu viedla Pavla Kolková.

 

kniznica

Dnes 30.3.2011 sme v Turčianskej knižnici v Martine získali 1. miesto v súťaži o najlepšiu Obecnú knižnicu v Turci. Ocenená bola práca našej knižnice ako i práca knihovníčky Mgr. Silvie Morgošovej. Obecná knižnica v Turanoch svoje tituly z rokov 2006 a 2008 obhájila a pridala k nim nový aj za rok 2010. Práca knižníc sa vyhodnocuje každé dva roky a naše umiestnenie svedčí o dlhodobo dobrej práci s čitateľom. Do súťaže sa zapojilo 15 knižníc, ktoré bodovali podľa stanovených kritérií hodnotenia. Ocenenie z rúk metodičky knižnice T. Sivovej a Mgr. A. Krškovej prebrala naša pani knihovníčka Mgr. S. Morgošová osobne na vyhodnotení , ktoré sa konalo symbolicky v týždni slovenských knižníc.
Prajeme našej knižnici veľa dobrých a stálych čitateľov, zaujímavých kníh, ktoré pritiahnu do knižničných priestorov širokú verejnosť, deti, mládež, rodičov s deťmi a tu nájdu to, čo od obecnej knižnice očakávajú.

Iveta Jesenská

 

 

 

V knižnici sa nachádza 10 221 kníh, z toho 2388 odbornej literatúry pre dospelých, 4806 krásnej literatúry pre dospelých, 539 kníh odbornej literatúry pre deti, 2488 kníh krásnej literatúry pre deti. ( stav k 03/2009)

V roku 2008 pribudlo 100 nových kníh v hodnote 27000 Sk, z toho sú zaplatené tri periodiká. Prihlásených bolo 168 čitateľov z toho 92 detí, ktorí urobili v MĽK spolu 1961 návštev a vypožičali si 4626 kníh. Pravideľne sa vypožičiavajú časopisy Slovenka, Zdravie a Rebeka. V knižnici sa nachádza PC s pripojením na internet a tlačiareň, čo využilo v roku 2008 - 321 platiacich a 142 ostatných návštevníkov.

 

Knižnica získala v marci 2009 ocenenie - KNIŽNICA ROKU 2009 - v kategórií obecná knižnica nad 2000 obyvateľov v okrese Martin.

 

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK MIESTNEJ ĽUDOVEJ KNIŽNICE V TURANOCH

 

1. Miestna ľudová knižnica v Turanoch je verejnou knižnicou. Záujemcom poskytuje služby prezenčným a absenčným požičiavaním literatúry a usporiadaním kultúrno-výchovných podujatí pre verejnosť.

2. Knižnica je sprístupnená čitateľom takto:

Utorok od 14,30 hod. - 18,00 hod.
Streda od 14,30 hod. - 18,00 hod.
Štvrtok od 14,30 hod. - 18,00 hod.

3. Členský príspevok pre čitateľov knižnice na kalendárny rok je stanovený
nasledovne:


Dospelí: 2 € (poplatok upravený v r.2015)


Deti,dôchodcovia a študenti: 1 € (poplatok upravený v r.2015)


Internetové služby:

1 € / 1 hod
0,50 € / 30 min.
0,25 €/ 15 min.

4. Pri každej návšteve knižnice si možno vypožičať 6 kníh.

5. Výpožičná doba je 6 týždňov. Knižnica má právo skrátiť výpožičnú
dobu. Výpožičná doba môže byť predĺžená najviac dvakrát.

6. Za neskoré vrátenie kníh, za každý začatý mesiac je určený poplatok
0,35 €/ 1 knihu.

7. Poplatky za upomienky sú:

1. upomienka 0,70 €
2. upomienka 1,70 €

Pri neodovzdaní kníh po 2. upomienke bude čitateľ povinný zaplatiť
knihy v plnej výške.

8. Čitateľ môže knihovníka požiadať o rezervovanie požičaných kníh.

 

9. Čitateľ je povinný nahlásiť knihovníkovi každú zmenu svojho mena
a bydliska.


10. Čitateľ je povinný vrátiť knihu v takom stave, v akom si ju požičal. Pri
strate alebo poškodení knihy je povinný nahradiť škodu finančne, alebo tým istým titulom.

11. Sťažnosti, oznámenia a návrhy, týkajúce sa prevádzky knižnice, môže
čitateľ oznámiť písomne alebo priamo knihovníkovi, alebo obecnému
úradu.

12. Čitateľ sa podpisom na prihláške do knižnice zaväzuje dodržiavať tento
výpožičný poriadok.

Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť 1.6. 2006.
Úprava cien za služby MĽK na euro menu od. 1.2. 2009.

 

Mgr. Silvia Morgošová,knihovníčka MĽK

Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

 

Obecná knižnica bola otvorená v roku 1926. Vtedy mala 90 zväzkov a 12 čitateľov. Do roku 1939 počet kníh vzrástol na 320 a počet čitateľov na 80.

Stav obecnej knižnice v roku 1947: 250 zväzkov a 90 čitateľov.