Otázky občanov o veciach verejných

strana č.1

"Otázky občanov o veciach verejných" - do tejto časti sa zapajajú so svojimi pripomienkami a diskusnými príspevkami najmä občania Turian. Otázky zasielajte mailom na adresu otazky@turany.sk Odpoveď Vám bude zaslaná mailom kompetentnými pracovníkmi z mestského úradu. Všeobecné odpovede budú uverejnené na stránke.

Uvedená zmena neporušuje právo obyvateľov vyjadriť sa ku problematike v ktorejkoľvek časti. Naďalej však vyzývame občanov, aby sa stránili nevhodných výrazov, urážok a invektív, ktoré by mohli akokoľvek ublížiť prispievateľom alebo občanom.

Opravy ciest

19.09.2018

funkcionári mesta Turany

Pán poslanec Ing. Novysedlák,
na Tvoju žiadosť uvádzame nasledovné : mesto Turany intenzívne podporuje cestovný ruch a aj z tohto dôvodu sme prepojili cyklotrasou región Turiec cez Sučany a naše  mesto Turany na Trusalovú alebo popri Váhu do Nolčova a ďalej na cestu SNP v Turci,  čo sa prejavilo aj v poslednej dobe nárastom cyklistov na týchto komunikáciách. Navyše sme dali vyhotoviť  celkom 10 panelov s mapou intravilánu mesta, extravilánu a cyklotrasami regiónu Turiec – Kremnicko, ktoré sú umiestnené v Černíku, na Trusalovej, na námestí mesta  a pred Jednotou  na Obchodnej ulici.
Čo sa  týka opravy  cesty  na Brisko (Trusalová od autocampingu ku mínometu) v minulosti sa uskutočnili rokovania ešte s bývalým predsedom Urbáru, kde bola ponuka zo strany mesta                 na čiastočnú opravu tejto cesty s tým, aby Urbár uhradil polovicu z celkovej ceny 3.000,- eur.             Na túto ponuku nepristúpil  a z možnej dohody zišlo. Následne na jar  roku 2018 prišiel na mestský úrad nový  predseda  Urbárskej spoločnosti, rokovali sme aj o tejto téme a zo strany Urbáru bola vznesená požiadavka, či by sa  aj táto cesta nedala  čiastočne dosypať  frézovaným asfaltom a napenetrovať. Súhlasili sme s tým a vyslovili sa, že pokiaľ  budeme mať  dostatok frézovaného asfaltu, tak na najkritickejšie časti tejto cesty  tento vysypeme, zhutníme a napenetrujeme. ... pokračovanie


06.09.2018

Ing. Dušan Novysedlák-poslanec MsZ

Prečítal som si požiadavku vlastníkov nehnuteľností Trusalová-Brisko zo dňa 29.08.2016 a tiež som si prečítal reakciu primátora Ing. Blahušiaka zo dňa 7.9.2016. Aj ja sám som sa pokúšal na zasadnutiach MsZ  nabádať našich funkcionárov o opravu tejto cesty. Neprekvapuje ma reakcia primátora, ale je to tak, že kto chce hľadá dôvody a kto chce hľadá spôsoby. Nadovšetko sa bijete do pŕs, ako chcete vy  funkcionári podporovať rozvoj cestovného ruchu na Trusalovej,  robíme  územný plán tejto oblasti, ale v konečnom dôsledku, sa vyhovoríme, že nedošlo k dohode s urbárom, tak sa to neurobí a celá vec skončila. Ja sa však pýtam pán primátor, či takýmto spôsobom mesto pristupovalo aj pri opravách poľných ciest okolo kanála, okolo Váhu a iných menej významných ciest( s využitím pre jednu osobu) a či rokovalo s príslušným správcom komunikácie. Istotne nie, používate nerovnaký meter. Treba si nastaviť zrkadlo a pozerať sa na riešenie problémov rovnocenne a nie povýšenecky z pozície sily. Mám za to, že za obdobie dvoch rokov sa to so štipkou chuti dalo zrealizovať a pomôcť nielen chatárom, ale aj ostatným užívateľom tejto cesty. Chýba však záujem, možno vyšší, možno osobný, ale hlavne funkcionársky.
Takže žiadam odpoveď, či mesto rokovalo pri opravách ciest okolo kanála a Váhu s jej správcom alebo to financovalo mesto všetko len z mestských prostriedkov?  

Miestnosť na stretávanie dôchodcov

12.10.2016

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

Dobrý deň,ospravedlňujeme sa Vám, že sme hneď neodpovedali na Vašu otázku. Posudzovali sme možnosti vyčlenenia miestnosti na stretávanie. Mesto Turany momentálne nedisponuje vhodnou miestnosťou v južnej časti mesta. Z rozpočtu mesta značné prostriedky vyčleňujeme na prevádzku jestvujúceho Klubu dôchodcov, ktorý slúži pre všetkých dôchodcov Turian. Keby ste sa predsa rozhodli a mali záujem o návštevu klubu, po dohode so správkyňou p. Belicovou, si môžete dohodnúť dobu na spoločné posedenia.


17.09.2016

p.Matejková

Dobry den,Byvam v juznej casti obce a je nas strasne vela osamelých . Stretavame sa na lavickach pred bytovkami ale v zime sa nemame kde stretavat .Preto by sme mi dochodcovia potrebovali nejaku miestnost kde by sme sa mohli stretavat. Zimne vecery su dlhe . Viem ze je domov dochodcou v Turanoch ale pre nas je to daleko ved vela ludi je o palicke. Prosim Vas nemohli by ste aj  pre nas v Juznej casti  spravit nejaku miestnost  na stretavanie a vyplnenie volneho casu. Velmi Dakujem Matejkova

Cesta na Brisko

7.09.2016

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

Cesta na Brisko je vo vlastníctve Urbárskej spoločnosti Turany. Jej stav je nevhodný pre dopravu osobnými vozidlami. V minulosti Urbárska spoločnosť mala schválený projekt na rekonštrukciu cesty spolu s finančnými prostriedkami z fondov EU, ktoré neboli využité urbárskou spoločnosťou. Predtým sme vykonali opravu zosunutého úseku časti cesty z prostriedkov obce. Tento rok sme prostredníctvom prevádzkarne mesta dali cenovú ponuku na minimálnu opravu cesty, ktorá zahrňovala vyčistenie odvodňovacích priekop od nánosov, vysypanie jám kamenivom a frézovaným asfaltom v ponúknutej cene 3000,- eur. Od urbárskej spoločnosti sme požadovali úhradu 1500,- eur. K dohode zo strany urbáru nedošlo. Ponuka zo strany mesta platí naďalej.
K poznámke o daniach len toľko: výber daní v lokalite od chatárov predstavuje 84,15 eur. Mesto okrem iného zabezpečuje na Trusalovej zimnú údržbu, kosenie priekop ciest a zber separovaného odpadu. V chatovej oblasti pôsobí združenie chatárov, ktorému mesto môže presunúť financie z výberu daní na Trusalovej a je možnosť, aby toto združenie zabezpečovalo servis pre chatárov vrátane údržby ciest.
Napriek vyššie uvedenému ďalší krok očakávame od urbáru, nakoľko ako vlastník komunikácie a zároveň priľahlých pozemkov okolo niektorých chát, by mal hľadať spôsoby ako opraviť spomínanú cestu. Mesto Turany bude pri tom nápomocné.
S pozdravom Ing. Miroslav Blahušiak,primátor mesta

29.08.2016

Vlastníci nehnuteľností Trusalová-Brisko

Žiadame o rekonštrukciu prístupovej cesty ku chatám nachádzajúcim sa v lokalite Trusalová – Brísko, ktorá bola v 80 – tych rokoch štátom obnovená a potom súkromnými spoločnosťami zničená pri ťažbe a preprave dreva. Preto stojí za zamyslenie, v správe koho sa nachádza, nech sa postará o jej rekonštrukciu tak, aby vlastníci chát (ktorí sú mimochodom pravidelnými platcami daní za uvedené nehnuteľnosti) mali prístup ku svojim nehnuteľnostiam štandardne zabezpečený. Stav cesty v akom sa nachádza, prispieva k ničeniu osobných áut. Taktiež neprospieva rozvoju cestovného ruchu a nie je to najlepšia reklama pre túto oblasť. Žiadame Vás, aby ste k tejto žiadosti zaujali správny postoj a tým boli nápomocní pri rozvoji turistického ruchu v lokalite Malá Fatra.

Voľné kapacity v MŠ

30.06.2016

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

Dobrý deň,deti, ktoré nie je možné z kapacitných dôvodov prijať do MŠ Krížna, príjmeme v MŠ Obchodná. Ďalšiu triedu neplánuje otvoriť vzhľadom na voľné kapacity v MŠ Obchodná.

19.06.2016

Janka Sygulová

Dobrý deň. Chcem sa opýtať: Mám 2,5 ročné dieťa, ktoré neprijali s kapacitných dôvodov do materskej školy na ulici Krížna, rozumiem tomu, ale viem o tom že nepríjmu podstatne viac detí, nie len jedno či dve...zaujímalo by ma že ak by bol záujem zo strany rodičov, či by sa dalo otvoriť ešte jednu triedu naviac. Ďakujem Janka Sygulová

Cesta k záhradkárskej osade Ráztoka

20.06.2016

Ing. Miroslav Blahušiak

Dobrý deň, cestu k osade Ráztoka mesto plánuje, v závislosti od počasia, opraviť do 30.6.2016. Oprava zahŕňa vysprávku jám a povrchu frézovaným asfaltom a následné zhutnenie. Kompletné asfaltovanie cesty nie je rozpočtované mestským zastupiteľstvom a ani pri rokovaniach so zástupcami záhradkárskej osady nebola dohodnutá iná úprava.

13.06.2016

p.Matejková
Dobry den  Chcem sa opytat kedy bude dokoncena cesta k záhradkárskej osade Raztoka.Dakujem S pozdravom Matejkova


Oplotenie kanála

6.06.2016

primátor M.Blahušiak

Dobrý deň, ďakujeme za podnety. K prvej otázke o diere na vodovodnom, prípadne na kanalizačnom potrubí sme informovali vlastníka siete TURVOD a.s. Martin a žiadali odstrániť závadu. K otázke druhej: čiastočné oplotenie okolo kanála bolo zrealizované na požiadavku Národného výboru Turany pri jeho výstavbe. Vlastníkom oplotenia kanála je š.p. Povodie Váhu Piešťany. Obec v minulosti niekoľko krát rokovala o oprave oplotenia, prípadne jeho rekonštrukcii. Odpoveď bola, že nie sú financie na údržbu prípadne výmenu oplotenia. Naviac prestal byť záujem našich občanov o kosenie hrádze kanála a preto Povodie Váhu muselo pristúpiť ku strojnému koseniu. Z tohto dôvodu bolo oplotenie kanála znížené na polovičnú výšku (kosí sa ramenovou kosačkou). Bola snaha ho celkom odstrániť, no po spoločnom rokovaní s vedením závodu ostal súčasný stav. Ohľadom jeho ďalšej rekonštrukcie pretrváva naďalej problém s financovaním jeho opravy.

01.06.2016

p.Pronajová

Dobry den,chcela by som sa opytat a poprosit, ci by ste mohli: - dat kryt na kanalizaciu (alebo je to nieco ine neviem) - pri lekarni hygeia - chodia okolo hlavne deti zo skolky, skoly a je tam diera, a hlavne by som sa chcela opytat na oplotenie kanala okolo mosta - neviem kto to ma na starosti, ale bezpecne to rozhodne nie je, preto prosim vas skuste to postupit dalej. Dakujem velmi pekne S pozdravom Pronajova

Stredná spojená škola v Turanoch

6.06.2016

Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

Dobrý deň p. Dvoranová, podľa nášho názoru oficiálne stanovisko k zániku spojenej školy je kompetentný poskytnúť zriaďovateľ VÚC Žilina a pán riaditeľ školy Mgr. Kľučiarovský. Do dnešnej doby zo strany zriaďovateľa nám nebolo doručené žiadne oficiálne stanovisko k zániku školy. Napriek tomu mesto požiadalo samosprávny kraj o prevod multifunkčného ihriska do vlastníctva mesta a máme záujem aj o ďalšie priľahlé nehnuteľnosti nachádzajúce sa v priestoroch školy. Okrem toho prebehlo aj rokovanie s p. riaditeľom Bilingválneho gymnázia v Sučanoch o využití internátu, prípadne učební pre potreby gymnázia. Tento návrh z ich strany nebol prijatý. Ďalej chceme zdôrazniť, že k zrušeniu školy došlo pre zlú koncepciu štátu pri zabezpečovaní vzdelania učňovského dorastu a stredoškolákov, ale aj z dôvodu zlých rozhodnutí školy pri voľbe vyučovacích odborov. Ustúpilo sa od odborov vychovávajúcich profesie pre priemysel a nevyužil sa vôbec potenciál školských dielní ako doplnok k financovaniu školy.

2.06.2016

Mirka Dvoranova
Dobrý deň, mohli by ste sa prosím oficiálne vyjadriť k zániku bývalého SOU drevárskeho - donedávna Strednej spojenej školy v meste Turany? Tiež by ma zaujímalo, čo bude s nehnuteľnosťami, ktoré po tejto vzdelávacej inštitúcii ostávajú. Ak som iba nezaregistrovala už existujúce oficiálne stanovisko predstaviteľov mesta, prosím o link do správy. Ďakujem.

MŠ Obchodná

16.03.2015

OU

Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

Vážená p. Berešíková.
Ďakujeme za Váš podnet ohľadom areálu Materskej školy na ul. Obchodná. K tomu Vám dávame nasledovnú odpoveď:
Pozostatky stromov, pne, kríky, ktoré zostali po výrube nebezpečných topoľov je naplánované ich odstránenie v jarných mesiacoch tohto roku, takisto je plánovaná rekonštrukcia oplotenia MŠ zo strany od zdravotného strediska opravou všetkých stĺpikov, ich náterom a osadením nového poplastovaného pletiva v celej dĺžke oplotenia.
Výmena piesku v pieskovisku je s riaditeľkou MŠ už dávnejšie dohodnutá, schválená a bude zrealizovaná v jarných mesiacoch.
Uzamykanie vstupných brán je drobná technická záležitosť, ktorá sa mohla riešiť prostredníctvom riaditeľky MŠ už dávno, v súčasnosti má Prevádzkareň obce pokyn na opravu vstupných brán a zabezpečenia možnosti ich uzamykania.
Obec Turany dňa 25.02.2015 podala na ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít MŠ, ktorá predpokladá rekonštrukciu objektov MŠ, výška žiadanej dotácie je 88.500.- eur. V prípade neschválenia podanej žiadosti sa bude obec Turany uchádzať o celkovú rekonštrukciu objektov MŠ prostredníctvom plánovaného operačného programu z prostriedkov EÚ.
V uplynulých rokoch obec Turany každoročne vyčlenila a investovala finančné prostriedky na zveľadenie objektov MŠ ako aj celého areálu, napríklad výmenu okien, výmenu sociálnych zariadení, vymaľovanie vnútorných priestorov, a pod.
Aj z uvedeného vyplýva, že vynakladáme nemalé úsilie na vykonanie komplexnej rekonštrukcie Materskej školy, rozšírenie jej kapacity.
V budúcnosti odporúčame všetky prípadné sťažnosti, poznatky, návrhy konzultovať prostredníctvom riaditeľky Materskej školy a prostredníctvom riaditeľky MŠ ich riešiť u zriaďovateľa – Obci Turany.

6.03.2015

p.Berešíková
Chcela by som sa znovu opýtať, čo plánuje obec urobiť s plotom v MŠ Obchodná. Ide o tú časť plota, pri ktorej boli minulý rok spílené topole. Tie pne a hlavne tie konáre, ktoré tam z nich trčia, sú podľa môjho názoru nebezpečné a to hlavne pre tie deti, ktoré sa na tom školskom dvore naháňajú. O pletive na tom plote ani nehovorím. Je to smutné, ale na areál MŠ to vôbec nevypadá.
Ďalšia vec, ktorá by ma zaujímala je, čo sa plánuje s areálom MŠ. Chodník rozbitý, preliezky nevyhovujúce, o piesku ani nehovorím. Tie deti tam jednoducho nemajú von čo robiť. Ja viem, že všetko je o financiách, ale nedalo by sa požiadať o nejakú dotáciu, aby sa konečne po tridsiatich rokoch obnovili preliezky v škôlke? A ešte čo sa týka škôlky a jej vstupnej brány, aby sa brána nedala toľké roky normálne zamknúť ale zaväzovať akýmsi špagátom, no neviem. Tiež nechá na posúdenie.Chodník pre korčuliarov a informovanosť o živote v obci

8.08.2014

OU

Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

Chodník pre korčuliarov je tak ako množstvo iných podnetov závislý od finančných možností obce, ako aj od vôle tých, ktorí o nakladaní s verejnými prostriedkami rozhodujú, teda poslancov obecného zastupiteľstva. Navyše, jeho prípadná realizácia predpokladá, že obec bude mať k dispozícii vhodný pozemok vo vlastníctve obce.

Všeobecne k informovanosti o verejnom živote obce chceme uviesť nasledovné:
Riadenie obce má svoje pravidlá a zákonné rámce, ktoré vymedzuje predovšetkým zákon o obecnom zriadení. Nielen starosta, ale aj poslanci obecného zastupiteľstva určujú smery rozvoja obce a predovšetkým ciele a prostriedky na ich dosiahnutie. Dianie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva je podrobne zaznamenávané formou zápisníc, ktoré sú dostupné na internetovej stránke obce www.turany.sk. Na tejto stránke nájdete aj množstvo informácií vrátane správ vysielaných obecným rozhlasom. Obecnú stránku môžu občania využívať aj na predkladanie podnetov, či otázok.
Občania majú na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva možnosť vystúpiť so svojimi pripomienkami a návrhmi. Žiaľ, túto možnosť využíva len mizivé percento obyvateľov. Ďalšou z možností je predkladať návrhy prostredníctvom poslancov, ktorých si občania volili a ktorí v konečnom dôsledku rozhodujú o tom, čo sa v obci predovšetkým v investičnej oblasti udeje. Pokiaľ sa jedná o priamy kontakt občanov s vedením obce, ten možno dohodnúť telefonicky na sekretariáte starostu. Ak teda máte záujem osobne diskutovať o obecných záležitostiach, odporúčame využiť túto možnosť.

6.08.2014

Tomáš Podolský
Krásna dedinka, mám to tu rád, len moje deti sa tu vraj nudia...chcelo by to nejaký chodník pre korčuliarov

Termín dožiniek

8.08.2014

OU

Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

Termín konania dožiniek/ v sobotu alebo v nedeľu/ je predmetom diskusií našich občanov už niekoľko rokov. Myšlienka usporiadať podujatie v nedeľu vychádza z tradície pôvodných dožiniek, ktoré sa v obci konali práve vo sviatočnom čase. Okrem toho, stanovenie termínu konania tohto tradičného obecného podujatia na nedeľu vychádzalo z dohody všetkých jeho spoluorganizátorov.

6.08.2014

Tomáš Podolský
Neviem pochopiť prečo sú dožinky v nedeľu..

Autobusové zastávky

8.08.2014

OU

Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

Možno ste nepostrehli, ale v južnej časti obce nemáme žiadne autobusové zastávky, keďže aj tie pri stanici patria do severnej časti obce. Čo sa týka zastávok na železničnej stanici, pripravujeme ich rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá bude, ako dúfame, rovnako pozitívne hodnotená našou verejnosťou ako tie ostatné.

6.08.2014

Tomáš Podolský
Preco vsetci tvrdia ze sa nemaju rozdelovat turany na Drevinu a dedinu ked aj tak obnovili zastavky len v dedine a na stanici nechali plechovice zhrdzavene

Medvede

8.08.2014

OU

Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

Problém nadmerného výskytu medveďov a diviakov netrápi len našu obec. Naše možnosti sú však značne obmedzené. Vedenie obce je v úzkom kontakte s príslušnými orgánmi ochrany prírody/ Národný park Malá Fatra, Okresný úrad Martin/. Na možné strety s divou zverou upozorňujeme aj miestnu organizáciu Slovenského poľovného zväzu. Chceme Vás zároveň upozorniť, že riešenie celej situácie je plne v kompetencii Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

6.08.2014

Tomáš Podolský
Ľudia, dávajte si pozor na medvede, nad Mariasom sú vídané, tiež na diviaky, je ich plná kukurica...a nikto s tým nič nerobí...

Betónová plocha na futbalovom štadióne

8.08.2014

OU

Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

Betónová plocha za tribúnou futbalového štadióna bude slúžiť na rôzne loptové hry, predovšetkým však na florbal, ktorý je v našej obci v posledných rokoch mimoriadne obľúbený najmä medzi školskou mládežou. V zimných mesiacoch by mala slúžiť ako klzisko na hokej a korčuľovanie. Ukončenie akcie a teda aj odovzdanie plochy do užívania závisí od dostatku finančných zdrojov v rozpočte obce.

6.08.2014

Tomáš Podolský
Nevie niekto, na co bude sluzit betonova plocha za stadionom ?

Detské ihriská

8.08.2014

OU

Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

Situovanie športovísk v našej obci úzko súvisí s umiestnením školských zariadení. Ako istotne viete, okrem materskej školy na Obchodnej ulici sa ostatné školské objekty / Základná škola, Spojená škola a materská škola na Krížnej ulici/ nachádzajú v severnej časti našej obce. Len pre oživenie pamäti, v južnej časti máme okrem areálu materskej školy Obchodná štyri detské ihriská.

6.08.2014

Tomáš Podolský
Chcel by som sa spýtať, prečo v drevine je málo ihrísk pre deti ( futbalove alebo hokejbalové), prečo je všetko iba v dedine?
Financovanie záujmových krúžkov - 2 časť

6.06.2014

OU

Podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov má obec povinnosť financovať náklady v každom CVČ zriadenom na území obce. Keďže v Obci Turany nie je zriadené CVČ je na rozhodnutí obecného zastupiteľstva rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré dostane obec na školské kompetencie. Rozdelenie prostriedkov nie je pre obec záväzné. Podľa prognózy výšky výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre obec podľa rozpočtu verejnej správy na rok 2013 na CVČ bol jednotkový koeficient 65,23 € na jedného žiaka CVČ. Podľa skutočnej výšky výnosu DPFO pre obce v roku 2013 bol jednotkový koeficient na CVČ na žiaka 63,65 €. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo finančné prostriedky určené na financovanie CVČ poukázať Základnej škole v Turanoch na financovanie záujmových útvarov detí. V roku 2013 boli dofinancované náklady na CVČ Domino, ktoré zabezpečovalo záujmové vzdelávania detí v ZŠ Turany v šk. roku 2012/2013. Ostatné finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie boli poukázané a následne použité na záujmové vzdelávanie detí v Turanoch v školskom roku 2013/2014. V roku 2014 sa neplánuje zmena tohto rozhodnutia. Finančné prostriedky sa neposkytujú konkrétnemu dieťaťu.
Ing. Ivan Jesenský, predseda Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov pri OZ

26.05.2014

Mirka Dvoranová
Dobrý deň, po takmer roku sa na Vás obraciam opäť so žiadosťou o zodpovedanie tých istých otázok, pretože Vaša predošlá odpoveď neobsahovala konkrétne číselné údaje, čo ste zdôvodnili tým, že ešte nemáte k dispozícii všetky podklady:
Aký finančný obnos predstavujú od januára 2013 do 31.12.2013 peniaze na záujmové krúžky, ktoré boli priznané obci Turany na deti, ktoré majú v obci trvalý pobyt?
Ako presne boli tieto peniaze konkrétne použité?

Financovanie záujmových krúžkov

20.06.2013

OU

1. Obciam od januára 2013 sú prideľované finančné prostriedky na záujmové krúžky prostredníctvom podielových daní cez koeficient a konečná suma pre Obec Turany a aj pre iné obce bude známa až na konci roka, kedy štát bude vedieť koľko daní z príjmu fyzických osôb dostal od obyvateľstva. Podľa orientačného prepočtu suma pre Turany na jedno dieťa v roku 2013 sa pohybuje okolo 60,-- €. Tu treba zdôrazniť, že v minulosti CVČ dostávali na každé dieťa v každom krúžku sumu 178,-- € bez rozdielu. Bolo to nespravodlivé, lebo CVČ evidovali veľa čiernych duší a z tohto dôvodu ministerstvo financií a ministerstvo školstva peniaze prideľuje priamo obciam podľa trvalého pobytu detí vo veku od 5 - 15 rokov. Žiaľ táto suma je viac ako 3x menšia a je určená len na jednu aktivitu a na jedno dieťa.
2. Obec do dnešnej doby nikomu nepridelila finančné prostriedky. Momentálne prebiehajú rokovania o dofinancovaní aktivít do 30.6.2013 na ZŠ Turany. Na území obce nie je zriadené žiadne CVČ a z tohto dôvodu nemá povinnosť všeobecne záväzným nariadením prideľovať finančné prostriedky iným centrám mimo územia obce. Komisia OZ a obecné zastupiteľstvo má predstavu, že po 30.6. pôjdu finančné prostriedky v plnej výške na záujmové krúžky v ZŠ Turany bez účasti CVČ. ZŠ Turany má povinnosť predložiť obci rozpočet a štruktúru záujmových krúžkov do konca roku 2013. Zhrnuté: obec má záujem, aby všetky peniaze pridelené na mimo školskú aktivitu išli transparentne deťom v plnej výške.
3. Obec v súlade s platnou legislatívou nemôže poskytovať príspevok na činnosť iným subjektom mimo obce.
4. Fyzická osoba nie je príjímateľom dotácie na záujmové vzdelávanie.

12.06.2013

Mirka Dvoranová

Dobrý deň, obraciam sa na Vás so žiadosťou o zodpovedanie nasledovných otázok:
Aký finančný obnos predstavujú od januára 2013 peniaze na záujmové krúžky, ktoré boli priznané obci Turany na deti, ktoré majú v obci trvalý pobyt?
Ako presne boli tieto peniaze využité?
Ako mám postupovať, aby moja dcéra, ktorá z rodinných dôvodov nenavštevuje ZŠ v Turanoch, mohla tieto dotácie využívať rovnocenne s inými turianskymi deťmi?
Ako mám postupovať a na koho sa obrátiť so žiadosťou o poukázanie tejto dotácie na účet CVČ, ktoré moje dieťa navštevuje?


Športové dopoludnia

19.11.2012

M.Adamov

Už prvý termín ktorý mal byť 18.11. došlo ku kolízií dvoch akcií v jeden termín ( celoslovenské školenie rozhodcov), preto nebola telocvična prístupná za čo sa organizátori ospravedlňujú :-( Ďaľšie termíny už budú tak ako bolo naplánované. Termín od 9:00 hod. sa presúva na 9.30 hod. nakoľko do 9.30 hod. sú florbalové tréningy. Športové dopoludnia sú určené pre všetky vekové kategórie, pričom deti do 14 rokov majú vstup povolený len v sprievode rodiča. Do telocvične si je potrebné doniesť športovú obuv a príslušnú výbavu na šport (lopty, florbalovú výbavu, badmintonové rakety a košíky ,...) Vstup do telocvične je bezplatný a športové nedeľné dopoludnia sú len pre občanov Turian.

18.11.2012

p.Cisáriková

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na nedelnajšie športové dopoludnia pre deti a rodičov, ktoré sa majú konať v telocvični základnej školy. Dočítala som sa o nich v najnovšom Hlase Turian, avšak mali sa začať 18.11. ale nič sa nekonalo. Kedy začnú a o čo pôjde, pre akú vekovú hranicu detí je to určené? Dočítala, som sa len že deti do 14 rokov musia mať doprovod. Je potrebné si niečo aj doniesť, športové pomôcky, prezuvky a pod. ?

Detské ihrisko

23.05.2012

OU

V detskom parku v južnej časti obce sme pred niekoľkými rokmi nainštalovali viacero zariadení pre deti vrátane preliezok a šmýkačiek. Ako Vám je istotne známe, v krátkej dobe boli tieto zariadenia zdevastované tak, že viaceré z nich už nie sú v súčasnej dobe použiteľné. Chceme len pripomenúť, že na tieto zariadenia obec vynaložila nemálo finančných prostriedkov. Aj napriek tomuto macošskému prístupu časti nášho obyvateľstva k spoločnému majetku sme pripravili projekt revitalizácie centier/ do jedného z centier patrí aj detský park/, ktorý by mal riešiť aj obnovu detského parku. Ďalší park sa má zriadiť v blízkosti evanjelického kostola.

21.05.2012

Lenka Vajzerová

Chcem sa opytat ci ma obec v plane urobit nejake preliezy alebo detske ihrisko pre deti v juznej casti obce.Je na zaplakanie ze v tak velkej obci sa nemaju deti kde hrat a k dispoziciii su im len 30rocne pokazene preliezky. Dakujem

Pozemky

30.03.2012

OU

V 90.rokoch minulého storočia sa z podnetu viacerých vlastníkov nehnuteľností užívaných poľnohospodárskou organizáciou vyčlenili náhradné pozemky v lokalite Polík ako tzv. záhumienky. Tak sa zrejme stalo, že Vaši rodičia dostali do užívania namiesto svojej parcely na Dlhej pozemok v Políku. Ak chcete užívať pozemok, ktorý ste zdedili po rodičoch, musíte sa obrátiť na ten subjekt, ktorý ho v súčasnosti užíva.

29.03.2012

Peter
CHCEM SA OPYTAT DOSTAL SOM PO RODICOCH ORNU PODU V POLIKU NO ZISTIL SOM ZE PODLA LISTU VLASTNICTVA JE POLE UMIESTNENE NA DLHEJ .AKO MOZEM DOSTAT SPAT POLE KTORE MI PATRI CIZE TAM KDE MA BYT SPRAVNE PODLA LISTU VLASTNICTVA?
Katastrálna mapa

26.03.2012

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Problematika zverejňovania máp je plne v kompetencii Správy katastra Martin.
Aj napriek našim viacerým urgenciám sa katastru nepodarilo zverejniť na
mapách celý turiansky kataster, pričom správa katastra argumentuje
nedoriešenými technickými problémami.

23.03.2012

Jana

Chcem sa opytat ako si mozem skontrolovat pozemky ktore vlastnim v
Turanoch ked si dam otvorit mapy cez katasterportal tak mi je zobrazena
mapa iba jednej casti Turian a to novych domov.Preco tam nie je cela mapa?


Platba za vývoz odpadu

13.10.2011

Referát odpadov


Paušálny poplatok 5 €/osobu/rok je vyrubený v súlade s platným VZN obce a v zmysle zákona o odpadoch. V obci je zavedený množstvový zber. Poplatok 5 € platí osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt. Z tohto poplatku sa hradia náklady na vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) na cintoríne, vývoz VKK v dočasnom zbernom centre, jarné upratovanie a upratovanie obce, likvidácia drobného stavebného odpadu do 500 kg, objemový odpad, nákup plastových vriec na zber PET fliaš, likvidovanie čiernych skládok a ostané činnosti spojené s odpadovým hospodárstvom obce. Zberné smetné nádoby vyvážame na základe požiadaviek a potrieb občanov, s možnosťou ich regulácie frekvencie vývozov. Platba za tieto nádoby je platbou za ich odvoz poverenou firmou Brantner Fatra. Paušálne poplatky a poplatky za zberné nádoby v obci sú v zmysle zákona. Finančné prostriedky sú použité výlučne na hradenie nákladov spojených s likvidáciou odpadov. Napriek tomu tieto finančné prostriedky sú nepostačujúce a značná časť nákladov je hradená z obecného rozpočtu.

04.10.2011

Marianna Fekečová
Zaujíma ma, akým spôsobom obec dospela k sume 5 eur za osobu za tvorbu a vývoz odpadu. Zásadne nesúhlasím s takouto kalkuláciou. Prečo by som mala platiť za niečo, čo som ja a sni moja rodina nikdy nevyužili. Smeti dávam do kontajnera, ktorý patrí firme Brandtner a tam nemám žiadne nedosplatky. Viem si predstaviť, že by prišla faktúra povedzme na celú bytovku, keď sa napríklad pokosí tráva okolo nej a dám ju do kontajnera, ale inak..? Odmietam platiť za niečo, čo nevyužívam a v živote som do obecného kontajnera nehodila ani zápalku. Toto by malo obecné zastupiteľstvo prehodnotiť. lebo občanov s podobným názorom je veľa.

Oprava cesty do záhradkárskej osady Ráztoka

06.09.2011

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce


Predmetná cesta je obslužnou komunikáciou AFG Turčianske Teplice a predovšetkým Slovenského vodohospodárskeho podniku Ružomberok, pričom v prevažnej miere vedie po hrádzi Váhu. Pri výstavbe záhradkárskej osady Ráztoka bola ako jediná prístupová cesta využívaná komunikácia cez obec Nolčovo. Pre peších a cyklistov vybudovali členovia záhradkárskej osady Ráztoka lanový most s využitím materiálu z bývalého areálu Dreviny a s prispením obce. Obec sa na údržbe mosta podieľa aj naďalej, keď poskytuje záhradkárom materiál na jeho opravy. Táto cesta nikdy nebola vo vlastníctve obce, no napriek tomu prispela materiálne k jej údržbe.Tú zabezpečovali členovia záhradkárskej osady. Aj súčasná angažovanosť obce môže spočívať predovšetkým vo forme materiálnej pomoci. Pre informáciu občanov uvádzame, že uvedená cesta má slúžiť ako jedna z prístupových komunikácií pri výstavbe dialnice. Očakávame teda, že dodávateľ stavby dialnice pristúpi pred jej používaním k rekonštrukcii, ktorá prispeje k jej lepšej prejazdnosti.

03.09.2011

mail

Chcem sa opytat kedy bude spravena cesta do zahradkarskej osady Raztoka?


Významné osobnosti Turian

22.03.2011

JUDr.Ľubomír Liskaj, zástupca starostu a predseda Múzeálnej rady


Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Miestnym múzeom už niekoľko rokov pracuje na získavaní informácií o pozoruhodných ľuďoch, ktorí majú nejaké spojenie s Turanmi/ narodili sa tu, žili, pracovali, zomreli/. Okrem sporadického pripomenutia si niektorého z významných ľudí v Hlase Turian, či v regionálnej tlači sme na jeseň  minulého roka pripomenuli našej verejnosti život a prácu piatich pozoruhodných ľudí  formou výstavky fotografií, dokumentov a artefaktov v miestnom múzeu. Okrem Miloša Alexandra Bazovského, ktorý má v múzeu aj samostatnú exepozíciu a Petra Mendela, ktorému sme pred niekoľkými rokmi pripravili príležitostnú výstavu k nedožitým stým narodeninám tu predstavujeme katolíckeho kňaza a profesora hudby Ladislava Strmeňa, dlhoročného riaditeľa školy a organizátora kultúrneho a spoločenského života v obci Petra Vencela, ako aj náboženského básnika Františka Jesenského Mošovského.  Na jeseň pripravujeme výstavku približujúcu ďalších zaujímavých ľudí. Naším cieľom pre budúcnosť je príprava a vydanie minipublikácie, v ktorej by sme našej verejnosti chceli predstaviť všetky známe osobnosti späté s našou obcou.

21.03.2011

mail

Ako neturanec sa pýtam, aké významné osobnosti Turian okrem M.A. Bazovského, kde a ako propagujete v súvislosti s Turanmi od roku 1990?! Ak existuje zoznam, kde sa dá prečítať na internete. ďakujem

Obrazové spravy zo zasadnuti

21.03.2011


Obec nemá k dispozícii potrebné technické zariadenie a na jeho zakúpenie nie
sú prostriedky.

19.03.2011

Ján Vrabec

Je možné vysielať zasadnutia obce na internete.nemusí byť on line


Vývoz skla

15.01.2011

Zdeno Černek, webadmin
Podrobný rozpis vývozu komunálneho odpadu, skla a zber papiera je uvedený na stránke o ekológií vo formáte .pdf .

15.01.2011

Danka

Kedy sa budu vyvazat  kontajnery na sklo?

Výstavba ihrísk

15.11.2010

OÚ, Ing. Miroslav Blahušiak,  starosta obce
Vážená pani Slezáková, pred niekoľkými rokmi investovala obec do detského ihriska v južnej časti obce značné množstvo prostriedkov z obecného rozpočtu. Jeho terajší
neuspokojivý stav majú na svedomí niektorí naši spoluobčania, ktorí však aj vďaka nevšímavosti ostatných zostávajú v anonymite. V rámci pripravovaného projektu rekonštrukcie obecných centier chceme zásadne obnoviť aj tento objekt.Keďže sa však jedná o projekt financovaný cez štrukturálne fondy, čakáme na jeho schválenie príslušnými orgánmi SR a EÚ. Realizácia detského ihriska v severnej časti obce je závislá od vývoja podielových daní, ktoré tvoria značnú časť príjmovej časti obecného
rozpočtu.

12.11.2010

Eva Slezáková

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa plánuje niekedy vybudovať ihrisko pre
deti? V celých Turanoch je len jedno a aj to je v zlom stave.


Mini-ihrisko

21.04.2009

Ihrisko je po zimnej prestávke opäť v prevádzke.  Spravuje ho zamestnanec Spojenej školy Vladimír Ranto, u ktorého si môžu záujemcovia dojednať prenájom.Poplatok za 1 hodinu prenájmu je 3 eurá. So správcom sa môžete skontaktovať pri osobnej návšteve v Spojenej škole, alebo telefonicky. Kontaktné číslo je uvedené na informačnej tabuli v areáli ihriska.

29.03.2009

Patrik Mojžiš

Chcem sa spýtať ako to je s mini ihriskom (umelou trávou) v tomto kalendárnom roku?


Ložisko štrkopieskov Turany

19.03.2009

Navrhovateľ, BW, a.s., Rakovo, 038 42 Príbovce, zastúpený spoločnosťou Enviconsult, spol. s r.o., Závodská cesta 4, 011 52 Žilina, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie „Ložisko štrkopieskov Turany“. Táto správa bola spolu so všeobecne zrozumiteľným záverečným zhrnutím doručená na Obecný úrad v Turanoch. Do uvedenej správy a záverečného zhrnutia je možné nahliadnuť počas úradných hodín na Stavebnom úrade OÚ a zároveň je možné z nich robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení na adresu : Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia /19.3.2009/ záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1 zákona.
Zároveň Obec Turany oznamuje, že sa uskutoční verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. Termín a miesto konania verejného prerokovania bude verejnosti oznámený najneskôr desať dní pred jeho konaním.
Obec Turany vyzýva občanov aj vzhľadom k predchádzajúcim občianskym aktivitám, aby sa aktívne zapojili do procesu verejného prerokovania navrhovanej činnosti.

18.03.2009

Martin Kručínsky

Dobrý deň,dnes bol na web stránke www.enviroportal.sk zverejnený doplnený zámer spoločnosti BW.Rakovo. Čo znamená, že ministerstvo ŽP, dostalo opätovne na posúdenie tento zámer.Aké kroky podnikne obec proti realizácií tohto zámeru?

Lyžiarsky vlek

23.02.2009

Vlek za Váhom bol umiestnený mimo katastrálneho územia obce Turany a prevádzkoval ho turiansky lyžiarsky oddiel. Pokiaľ by mali lyžiari o jeho opätovné spustenie záujem a získali by na obnovu vleku a jeho prevádzkovanie dostatočné prostriedky, môžeme ich podporiť pri rokovaniach s obcou Podhradie. Obec Turany má záujem rozvíjať podmienky pre šport a turistický ruch predovšetkým na svojom území. V rámci zmien a doplnkov územného plánu sa preto v rekreačnej oblasti Trusalová uvažuje s vybudovaním vleku pre menej náročných lyžiarov.

23.02.2009

David Skuta
Je trochu na skodu ked obec ako Turany nema svoj vlastny vlek a to hlavne v sucasnej dobe priaznivych snehovych podmienok. Z rozhovorov mnohych mladych ludi ktory travime vacsinnu svojho casu cez tieto dni prave v oblasti byvaleho lyziarskeho vleku za vahom vznika tuha a myslienka na obnovenie tohto zariadenia. Obracat sa s touto poziadavkou priamo a iba na obec by urcite nemalo zmysel, ci uz kvoli mnohym argumentom ktore by sa objavili proti vystavbe ale hlavne kvoli stranke financnej.
V tomto by vsak mohla pomoct obec a za pomoci urcitych financnych grantov podpory EU by sa snad k pozadovanemu vysledku dalo dostat.Významné osobnosti

29.12.2008

Jednou z aktivít Miestneho múzea v Turanoch a Miestneho odboru Matice slovenskej v Turanoch je zbieranie informácií o význnamných a pozoruhodných ľuďoch, ktorí boli nejakým spôsobom spätí s obcou. K týmto ľuďom nesporne patrí aj profesor Ladislav Strmeň.Nezabúdame naň tak ako na celú plejádu významných osobností. Výsledkom tejto náročnej práce by mala byť v budúcnosti publikácia predstavujúca týchto zaujímavých ľudí širokej verejnosti. Za každý podnet, či informáciu, ktoré dostaneme, vopred ďakujeme. Môžete ich posielať na Obecný úrad, alebo Miestne múzeum.

27.12.2008

sayu01
Prečo medzi význanmé osobnosti Turian nebol zaradený aj profesor Strmeň ? Bol dlhé roky v Turanoch kňazom, ale v prvom rade to bol ČLOVEK nielen s veľkým Č, ale všetkými veľkými písmenami.

Výstavba betonárky

16.12.2008

Dňa 27. novembra 2008 sa na Ministerstve životného prostredia SR konalo prerokovanie rozsahu hodnotenia zámeru  "Ložisko štrkopieskov Turany za účasti starostu a zástupcu starostu obce, ako aj zástupcu petičného výboru občanov Tomáša Turanca. Zástupcovia obce a petičného výboru opätovne tlmočili výhrady obce a občanov k tomuto zámeru. V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa podľa ustanovenia § 30 uvedeného zákona bol zo strany Ministerstva ŽP stanovený rozsah hodnotenia, ktorý je zverejnený na internetovej stránke obce (v časti "Nariadenia").
Čo sa týka zriadenia betonárky v rámci budovania tzv. tretej etapy, navrhovateľ Mgr. Franko na uvedenom rokovaní prehlásil, že v tejto lokalite sa betonárka zriaďovať nebude.
O ďalšom postupe kompetentných orgánov vás budeme informovať.

15.12.2008

Juro
Rád by som sa informoval v akom štádiu je výstavba betonárky.
Problém s vykurovaním

13.11.2008

Zásobovanie južnej časti obce teplom a TÚV bolo zabezpečované firmou Thermoservice s.r.o. Banská Bystrica. Uvedená firma po neúspešných pokusoch o odpredaj zariadenia inému podnikateľskému subjektu sa rozhodla ukončiť prevádzkovanie tepelného hospodárstva v našej obci. Preto dňa 27.7.2007 písomne požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví/URSO/ o zrušenie povolenia na podnikanie v tejto oblasti ku dňu 31.8.2008. Na základe tejto žiadosti vydalo URSO dňa 15.10.2007 rozhodnutie, ktorým zrušilo povolenie na podnikanie v tepelnom hospodárstve pre uvedenú firmu k 31.8.2008.Aj keď obec nemohla ovplyvniť vydanie tohoto rozhodnutia, po obdržaní telefonickej informácie o vydaní predmetného rozhodnutia zvolal starosta obce ešte v tento deň, teda 15. októbra 2007 zástupcov všetkých bytových spoločenstiev napojených na centrálny zdroj vykurovania. Na tomto stretnutí ich informoval o ukončení prevádzkovania centrálneho zdroja tepla k 31.8.2008, pričom zástupcov SVB vyzval, aby si urýchlene zabezpečili samostatné kotolne nezávislé od centrálneho zdroja.Prezenčná listina z tohoto stretnutia za účasti 11 zástupcov bytových samospráv je k dispozícii na obecnom úrade. Z uvedeného je nepochybne zrejmé, že bytové samosprávy mali na zriadenie domových kotolní minimálne 10 mesiacov a do začiatku vykurovacej sezóny takmer celý rok. Pre informáciu našej verejnosti, podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písmeno c/ zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike rozhodne UR

10.11.2008

Zuzana
Som veľmi sklamamá prístupom obecného úradu a zvlášť pána starostu k problematike vykurovania v južnej časti obce Turany. Obec vôbec nezasiahla na ÚRSO proti dátumu ukončenia dodávky tepla a TÚV spoločnosťou Termoservis. Predsedom dotknutých bytoviek prišlo oficiálne vyjadrenie o ukončení dodávky v decembri. Polovica južnej časti je ešte bez kúrenia a toto nám malo byť dodávané až do decembra.
Bezplatné pripojenie na internet

30.11.2008

OU

Bezplatná služba INTERNET v rýchlosti 512/256 kbps je poskytovaná pre štátne základné školy, stredné školy a materské školy, samosprávne orgány, farské úrady a knižnice a vzdelávacie neziskové inštutúcie. Bezplatná služba INTERNET v rýchlosti 64/64 kbps je poskytovaná pre občanov obce, právnické a fyzické osoby.

Služba zahŕňa neobmedzený prístup na internet 24 hod. denne bez obmedzenia sťahovaných dát, bez agregácie a zdieľania rýchlosti s inými užívateľmi , služba je len s podporou WEB a E-MAIL, emailová adresa (v tvare vasemeno@gaya.sk) s podporou antivírus a antispam, kapacita e-mailovej schránky 200 MB, prístup k e-mailovej schránke cez POP3 a WEBMAIL rozhranie, Zavádzací poplatok na službu Bezplatný Internet je cca. 4000 Sk Podrobnejšie údaje aj prihlasovací formulár nájdete na stránke

Bezplatný internet GAYA

Podľa zmluvy s f.GAYA bude bezplatný internet poskytnutý v obci minimálne do júna 2012.

7.11.2008

Obec má uzatvorenú zmluvu s firmou Gaya s.r.o. Martin, ktorej predmetom je poskytovanie bezplatného internetu po dobu 4 rokov od jeho zavedenia, teda od júna 2008.Znamená to, že firma poskytne službu bezplatného internetu pre všetkých potencionálnych záujemcov z našej obce bez platenia mesačných poplatkov počas celého zmluvne dohodnutého obdobia. Náklady spojené s pripojením však musí uhradiť každý záujemca o pripojenie. Pre úplnosť treba zdôrazniť, že táto bezplatná služba je limitovaná rýchlosťou pripojenia pre občanov 64 kbit/s.Bližšie informácie poskytne samotná firma Gaya.

5. 11. 2008

 
Ako je to s tym bezplatnym internetom v dedine?? Na stranke Gaya nie je o tom ani zmienka. Ak mate informacie, prosim poradte.
Ťažba štrkov východne od obce Turany

4.11.2008

p.starosta

M.Blahušiak

Z internetovej diskusie vyplýva,že informácie o názore vedenia obce ťažiť štrky v katastri obce sú nesprávne.Terajší stav a pravda je nasledovná:obecné zastupiteľstvo našej obce neschválilo zámer ťažby štrkov-informáciu o zámere zobralo len na vedomie.Ministerstvo životného prostredia zaslalo na obec material posudzujúci vplyv ťažby na dané územie.Obec úradným spôsobom /v ob. rozhlase,na výveske/ o dokumente a o možnosti ho pripomienkovať informovala občanov.Do dokumentu je možnosť každému nahliadnuť na stavebnom úrade u Ing.Piecku.A tu je priestor pre občanov vyjadriť sa.Obec potrebuje väčšie množstvo názorov naších občanov o nevýhodnosti daného zámeru pre obec,ktoré potom v spoločnom stanovisku zašle na MŽP SR.Môj názor občana je taký,že som proti ťažbe v danej lokalite.
     
Požiarnici

31.10. 2008

R. Matko, velitel OHZ Turany
Píšete tu nejaké dotazy na hasičov, tak chcem reagovat. Áno, je pravda že na stránke obce Turany nie sú žiadne informácie o hasičoch, ani fotodokumentácia, je to naša chyba , že nedávame podklady správcovi tejto stránky, v tomto smere určite urobím nápravu, pretože tých vecí, ktoré vykonávame je spústa a z každej akcie, či už súťaže,cvičenia, požiaru alebo iného zásahu máme fotodokumentáciu. takže odteraz budem zdenovi zasielat vela materiálov. K téme požiaru chaty pod chlebom, viete že nehorela, že to bol len reflektor. K téme vybavenia hasičov, áno, je pravda že sme vybavený na slušnej úrovni, výrazné zlepšenie nastalo v období od roku 2001, ale zápasíme z nedostatkom garážových priestorov, kde okrem Tatry 148 je všetká ostatná technika garážovaná v cudzích priestoroch. Ale aj v tomto smere sa snažíme o rekonštrukciu objektu, je spracovaná projektová dokumentácia, v súčasnosti obec hľadá možnosti financovania, aj cez eurofondy. A bol tu ešte jeden dotaz, ten sa týkal čerpania vody z podzemného hydrantu.My berieme vodu z vodovodnej siete jedine pri požiari alebo po ňom, na ostatné akcie buď zo Studenca alebo zo spol, Panel . Áno, voda sa brala aj na cvičenia, ale tie časy sú už preč, máme to vyslovene zakázané a odbery vody sú vodárenskou spoločnosťou prísne sledované. A ešte niečo, Peťo Rapšík, si tiež hasič, takže budeš mať na starosti stránku o hasičoch , keď už si taký aktívny.

21.10. 2008

Peter Rapšík
nepaci sa mi ze zabudate na nasich hasicou pomahaju kde mozu a vy na nich zabudate
Zmena priezviska

10.10.2008

Zmenu mena a priezviska upravuje zákona č. 300/1993 Z.z. v znení zákona č. 13/2006 Z.z. Odporúčam obrátiť sa na príslušnú matriku.

10.10.2008

Martin Javornicky
Dobry den, potrebujem poradit ako mam postupovat pri zmene mena a priezviska.

 

 

Copyright (c) Cernek - 2017