Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2018

 

MAREC:

 

 

 

 

 

ďaľšie akcie ...

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

Výzva na podanie návrhov na uzavretie zmluvy - predaj vyťaženého kalamitného dreva, v lokalite Dolný Háj, k.ú. Turany

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj  vyťaženého dreva Mesta Turany

- Kompletný text výzvy

- Vyhlásenie kupujúceho subjektu - príloha č.1

- Návrh na plnenie kritéria - príloha č.2

- Vzor zmluvy - príloha č.3

vyvesené 19.3.2018

ZOZNAM POBERATEĽOV 2 PERCENT Z DANE V TURANOCH V ROKU 2018

 

2percenta Turany

Podrobnejšie informácie o poberateľoch 2 percent z dane v roku 2018 sú na nasledovnom odkaze

 

POZVÁNKA NA KONCERT

Jadranka

 

POZVÁNKA NA BEH OSLOBODENIA TURIAN - 7.4.2018

Beh oslobodenia Turian

Propozície

 

POZVÁNKA NA VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Volejbal

 

Výzva - na nákup tovarov s názvom :  Nákup čistiacich prostriedkov“

 

- kompletný text výzvy- vyvesené 20.02.2018

- Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria- vyvesené 20.02.2018

- Príloha č.2 - Návrh zmluvy- vyvesené 20.02.2018

 

11. TURIANSKY PLES - 3.2.2018 - FOTOGALÉRIA

Čas fašiangový je v Turanoch niekoľko rokov aj časom plesovým. Po jedenástykrát sa v Kultúrnom centre stretlo v prvú februárovú sobotu 160 hostí, ktorí sa prišli zabaviť na náš už tradičný Turiansky ples. Mnohí z hostí ho poctia svojou účasťou každoročne, viacerí však mali na ňom svoju premiéru. Ples otváral primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak slávnostným úderom na gong a zábava sa začala. Organizátorov poteší vždy pozitívny ohlas na jeho priebeh a inak tomu nebolo ani teraz. Môžeme sa pochváliť , že nálada bola vynikajúca, k čomu prispel aj bohatý sprievodný program a dobrá hudba v podaní DJ Jána Halienu a ĽH Javorové husle. Krásne pripravený priestor KC, kvalitné jedlo a obsluha bola v správnych rukách agentúry Pres 3, bohatá tombola vďaka štedrým sponzorom a jej 45 cien urobila z viacerých zúčastnených šťastných výhercov. Program večera v rytme latinských hitov obohatili tanečnice VIVAS DANCE GROUP zo Žiliny a spolu so spevákom Eusébiom, ktorý pochádza zo slnečnej Kuby, navodili naozaj vynikajúcu atmosféru. Fotoateliér v réžii T. Kubíka zachytil počas celého plesu tie najlepšie momenty, a tak spomienky naň zostanú aj vo fotografiách viacerých jeho hostí natrvalo.
Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, organizátorov i návštevníkom za priazeň, ktorú nám zachovali. Veríme, že i ten budúcoročný už 12. Turiansky ples - 9. 2. 2019 sa stane pozvánkou na dobrú plesovú zábavu.


Iveta Jesenská za organizátorov Turianskeho plesu

11. Turiansky ples

Fotogaléria z plesu Foto: Tomáš Kubík

KARNEVAL - 18.2.2018 - FOTOGALÉRIA

Karneval 2018

Fotogaléria

 

FAŠIANGY MESTA TURANY - 10.2.2018 - 1.časť fotogalérie

 

Fašiangy 2018-1

Fašiangový sprievod mestom - fotogaléria


Výzva - zákazka na poskytnutie služieb s názvom :

„Ťažba kalamitného dreva“

 

- kompletný text výzvy- vyvesené 08.02.2018

- Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria- vyvesené 08.02.2018

- Príloha č.2 - Návrh zmluvy- vyvesené 08.02.2018

 

NÁVRH ZÁMENY POZEMKOV

Na základe spoločných rokovaní s p. Dagmar Krškovou vo veci usporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov na ul. Malý Riadok najmä zabezpečenia vlastníctva pozemku mesta Turany pod chodníkom , medzierkou medzi pozemkami a chodníkom po brehu potoka Studenec je predložený tento návrh zámeny pozemkov. ... pokračovanie

vyvesené 31.1.2018


TURIANSKA BIELA STOPA 2018 - fotogaléria

Turianska biela stopa 2018

Fotogaléria

 

Vydarený 23. ročník Turianskej bielej stopy.
V sobotu 27.1.2018 sa uskutočnil ďalší ročník TBS, ktorého organizátorom bolo Mesto Turany. Organizátori si do posledného dňa neboli istí vedením trate, pretože na niektorých miestach spôsobovala problémy do snehu presakujúca voda. Trasa viedla, pre niektorých nekonečnými, krásne zasneženými lúkami turianskeho chotára . Po jej absolvovaní 54 účastníkov tohto tradičného turistického pochodu na bežkách bolo spokojných najmä s tým, že urobili niečo pre svoje zdravie. Prítomných bolo i niekoľko desiatok divákov, ktorí prišli povzbudiť svojich priateľov, deti či vnúčatá. Učitelia ZŠ v Turanoch taktiež priviedli niekoľko svojich žiakov na štart a všetci prišli zdarne aj do cieľa.
Za organizátorov 23. ročníka TBS ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na ďalší ročník.


Ing. Ivan Jesenský

 

Vyhodnotenie 23. ročníka TBS 27.1. 2018

Kategória detí 1 km

1. miesto Adriana Sedláková
2. miesto Estera Dlugošová
3. miesto Bianca Janotová

Kategória ženy 5 km

1. miesto Nikola Maťková
2. miesto Eva Adamová
3. miesto Eva Vladárová

Kategória muži 5 km

1. miesto Adam Vajda
2. miesto Jaroslav Kapusta
3. miesto Ján Vladár

Kategória ženy 10 km

1. miesto Eva Cabuková
2. miesto Alena Vajdová
3. miesto Martina Dolinajcová

Kategória muži 10 km

1. miesto Peter Čanády
2. miesto Ján Jesenský
3. miesto Pavol Milan

Spolu súťažilo 54 detí a dospelých v kategóriách 1 km, 5 km, 10 km.