Inštalácia zborového farára Mgr. Daniela Gdovina

24.9.2017

Evanjelický kostol Turany

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

foto: Zdeno Černek