Inštalácia zborového farára Mgr. Daniela Gdovina

24.9.2017

Evanjelický kostol Turany

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

foto: Zdeno Černek