Inštalácia zborového farára Mgr. Daniela Gdovina

24.9.2017

Evanjelický kostol Turany

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

foto: Zdeno Černek