Inštalácia zborového farára Mgr. Daniela Gdovina

24.9.2017

Evanjelický kostol Turany

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

foto: Zdeno Černek