Inštalácia zborového farára Mgr. Daniela Gdovina

24.9.2017

Evanjelický kostol Turany

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

foto: Zdeno Černek