Inštalácia zborového farára Mgr. Daniela Gdovina

24.9.2017

Evanjelický kostol Turany

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

foto: Zdeno Černek