ŽOS - EKO, s.r.o. Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky

 

ZBER A SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL

~ Spracovanie starých vozidiel
~ Odtiahnutie starého vozidla na požiadanie
~ Vyplatenie príspevku za odovzdanie starého vozidla ~ Potvrdenie o prevzatí starého vozidla

 

Pri odovzdaní starého vozidla na spracovanie vydáme majitel'ovi potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a finančný príspevok za odovzdanie starého vozidla podl'a § 52 zákona č. 223/2001 z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Kontaktujte nás telefonicky alebo faxom a dohodnite si s nami sp6sob a termín prevzatia starého vozidla.
Vykupujeme staré vozidlá všetkých značiek. Staré vozidlá mažu byt' poškodené, havarované alebo nepojazdné. Na požiadanie zákazníka zabezpečíme odtiahnutie nepojazdného vozidla. Cenu za staré vozidlo vám vyplatíme ihned pri jeho prevzatí.

tel. 043/42 05 533; 0915 823 251

fax. 043/ 42 05 532

 

Viac informácií nájdete na www.zos-eko.sk

 

Copyright (c) Zdeno - august 2006