TBL 2017

 

TBL

 

Kalendár TBL 2017

 

Stránka TBL 2017

 

BEŽECKÝ SPOLOK TATRAN TURANY

Zápisnica z VZ BS Tatran Turany konaného 17. februára 2017 v zasadačke štadióna MŠK TURANY

 

Zápisnica z VZ BS Tatran Turany konaného 17. februára 2017 v zasadačke štadióna MŠK TURANY

 

vz1

vz2
vz3
vz4
vz5
vz6
vz7

 


VYHODNOTENIE TBL 2016

Počas roka sa do 34. ročníka TBL zapojilo 397 bežcov, z toho až 144 žien, viac ako vlani.
Pre klesajúci počet pretekov v Turci sme rozšírili počet pretekov na 37 o preteky v okolitých okresoch Žilinského kraja. Potešilo, že v posledných rokoch vznikli v Turci nové behy v Sučanoch, na Turčeku, na Čremošnianske lazy, v Beniciach, s Luciou na Luciu a obnovený beh v Turčianskej Štiavničke.
Veríme, že v roku 2017 bude na pretekoch TBL mimo Turca masovejšia účasť.
Príkladom môže byť Gabčíkov memoriál - 54, či Vianočný beh na Žilinskom vodnom diele – 37 bežcov. V Turci boli najviac Turčanmi obsadené behy : Beh oslobodenia Turian – 71, Folkušovská sedmička – 74 – ale v roku 2017 sa zrejme neuskutoční , Beh na chatu pod Chlebom – 75, v Martine na Martina – 73 a najviac na tratiach Behu k srdcu SNP v Martine spolu 114 bežcov na 21, 5 km a menej. Do konečného poradia sa rátalo 3 –15 najlepších pretekov. Túto podmienku splnilo len 151 bežcov!
Tých čo bežali v rámci TBL len jeden dva behy bolo až 246 !!!, čiže oveľa viac ako polovica. Potešila stúpajúca aktivita žien stredného veku. Treba behať pravidelnejšie a zapájať sa do pretekov aspoň v najbližšom okolí.
Najväčšie šance na lepšie umiestnenie mali tí, ktorí odbehli aspoň 15 behov.
V jednotlivých kategóriách boli najúspešnejší:

M 40 1. Michal Kašjak, 2. Tomáš Škuta, 3. Maroš Môc
M 50 1. Milan Kotrík, 2. Ivan Bielik, 3. Pavol Ježík
M 60 1. Marián Vasil, 2. Juraj Dojčár st., 3. Jozef Ďurica
M nad 60 1.Pavol Hýrošš, 2. Pavol Kincel, 3. Jozef Čaládik
Ž do 35 1. Barbora Kamenská, 2. Aneta Oravcová, 3. Vlasta Pramuková,
Ž nad 35 1. Katarína Paulínyová, 2. Denisa Nechalová, 3. Liliana Hausnerová
Ž nad 50 1. Jana Podhradská 2. Helena Štekláčová, 3. Anna Hrivnáková
J-ri 1. Nicolas Vojtáš, 2. Ján Vladár, 3. Martin Maťko
J-ky 1. Lucia Ďuricová, 2. Michaela Ujčeková, 3, Lilly Urbanovská .

Podrobnejšie výsledky na www.beh.sk a www.martinkotrha.eu.

Kalendár behov TBL na rok 2017 bude čoskoro na uvedených webových stránkach.

Mgr. Jozef Liskaj, riadiaci TBL

 


Zápisnica z VZ BS Tatran Turany konaného 29. januára 2016 vo vestibule MsÚ

 

Zápisnica z VZ BS Tatran Turany konaného 29. januára 2016 vo vestibule MsÚ

 


Valné zhromaždenie Bežeckého spolku

29. januára 2016 sa členovia a priaznivci BS Tatran Turany stretli na svojom Valnom zhromaždení v rekordnom počte 34 účastníkov. Jeho cieľom bolo zhodnotenie aktivity v roku 2015 a informácie o kalendároch behov v roku 2016.
Na VZ si prevzalo 8 členov diplomy za umiestnenie v Turčianskej bežeckej lige - Nikola Maťková, Michaela Maťková, Barbora Kamenská, Martin Maťko, Samuel Sedlák, Juraj Dojčár st., Ján Jesenský a Pavol Kincel. Ďalší si diplomy preberú pri Behu oslobodenia Turian 2. apríla 2016 – Anna Hrivnáková, Monika Čičerínová a Milan Kotrík.
Vyhodnotenie aktivity uviedol predseda – najaktívnejší P. Kincel, J. Liskaj st., J. Sopúch, L. Šichta, P. Ďurdík, M. Kotrík, S. Urbanovský a náš najstarší člen 80 – ročný Dezider Ferenczy. Najväčšie úspechy dosiahla na M SR Katarína Beľová – 2x II. miesto a reprezentácia SR v Baku. Podrobné hodnotenie jednotlivcov bolo po doplnení zaslané členom.
Ing. Peter Novák a Milan Kotrík sa vzdali členstva vo výbore a na ich miesta boli zvolení na návrh výboru Marek Litvaj a Martin Kotrha, ktorý rokovanie aj zvečnil.
Privítali sme medzi nami nových členov a verím že budú pre našu bohatú činnosť prínosom.

 

Fotogaléria

 

Mgr. Jozef Liskaj, predseda BS Tatran


Bežecké tréningové trasy v okolí Turian
trasa1
trasa2
trasa3
trasa4