Admin info

V prípade, že máte zaujímavé fotografie z akcií zašlite ich na adresu webadmin@turany.sk

Kniha návštev

Otázky a pripomienky

KALENDÁR KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ V ROKU 2018

 

 

MÁJ


26.-27.5. 2018 – Kvalifikačné preteky na MSR v streleckom viacboji vojakov v zálohe

 

 

JÚN


2.-3. 6. 2018 – Kvalifikačné preteky na MSR  v streleckom trojboji vojakov v zálohe

 

Letušky

 

9.6. 2018 Juniáles k MDD


23.6. 2018 46. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň

Výstup na Kriváň

 

 

Zumba Maraton

plagát

 

JÚL


22.7. 2018 Beh na Chatu pod Chlebom

... júl 2018 – Tradičná tanečná zábava

 

 

AUGUST

12.8.2018 Memoriál Jozefa Pavlu

 

 

SEPTEMBER


8. 9. 2018 3. ročník Dňa mesta

29.9. 2018 Severoslovenská liga - kynologický pretek - II.ročník

 

 

OKTÓBER


13. 10. 2018 Pretek kynologických dvojíc

20.10. 2018 Matičné Turany

 

DECEMBER


2.12. 2018 Mikulášska nedeľa
15. 12. 2018 Predvianočné vystúpenie FS Kriváň

 

 

Zoznam podujatí bude v priebehu roka aktualizovaný a dopĺňaný.