Admin info

V prípade, že máte zaujímavé fotografie z akcií zašlite ich na adresu webadmin@turany.sk

Kniha návštev

Otázky a pripomienky

KALENDÁR KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ V ROKU 2018

 

 

APRÍL

 

7. 4. 2018 46. ročník Behu oslobodenia Turian

 

Beh oslobodenia Turian

Propozície

 

Volejbalový turnaj

 

 


30. 4. 2018 Stavanie mája

 

MÁJ


Jadranka

 

13.5. 2018 Deň matiek

 

JÚN


9.6. 2018 Juniáles k MDD
23.6. 2018 46. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň

 

JÚL


22.7. 2018 Beh na Chatu pod Chlebom

 

SEPTEMBER


8. 9. 2018 3. ročník Dňa mesta

 

OKTÓBER


20.10. 2018 Matičné Turany

 

DECEMBER


2.12. 2018 Mikulášska nedeľa
15. 12. 2018 Predvianočné vystúpenie FS Kriváň

 

 

Zoznam podujatí bude v priebehu roka aktualizovaný a dopĺňaný.