Oceňovanie najlepších jednotlivcov a kolektívov v športe, kultúre,... za rok 2017

18.5.2018

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Foto: Ing. Zdeno Černek