Oceňovanie najlepších jednotlivcov a kolektívov v športe, kultúre,... za rok 2017

18.5.2018

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Foto: Ing. Zdeno Černek