Fašiangový sprievod mestom - 1.časť fotogalérie

MsÚ Turany

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Foto: Zdeno Černek, MsÚ TURANY