Fašiangový sprievod mestom - 1.časť fotogalérie

MsÚ Turany

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Foto: Zdeno Černek, MsÚ TURANY