Fašiangový sprievod mestom - 1.časť fotogalérie

MsÚ Turany

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Foto: Zdeno Černek, MsÚ TURANY