Deň mesta Turany

9.9.2017

MÚ Turany

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Foto: MÚ Turany - Zdeno Černek