Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2017

 

 

JANUÁR:

14.1.2017 - Turianska biela stopa

 

 

FEBRUÁR:

 

 

11.2.2017 - X. turiansky ples

 

 

ďaľšie akcie ...

Nové číslo HLASU TURIAN

 

Ht201634

03-04/2016

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

OZNAM

Informácia na nadchádzajúci víkend o realizovaní (nerealizovaní) úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine na základe vydaného povolenia Okresným úradom Žilina a v súvislosti s pokračujúcou sanáciou skalného brala v obci Strečno v roku 2017 V dňoch 21. januára a 22. januára 2017 nebude realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu nevhodného počasia na vykonávanie sanačných prác podľa schváleného projektu – prejazd bude bez obmedzení !

TURIANSKA BIELA STOPA - 14.1.2017

Turianska biela stopa 2017

Fotogaléria

OZNAM

Mestský úrad v Turanoch oznamuje rodičom a pacientom detskej ambulancie, že v dňoch :


Pondelok : 8,00 – 11,00 hod.
Streda : 8,00 – 11,00 hod.

bude v ambulancii sestrička, ktorá bude zabezpečovať administratívne úkony.
Toto obmedzené otvorenie ambulancie zabezpečil mestský úrad z dôvodu pomoci rodičom a pacientom. Naďalej prebiehajú rokovania spoločne so Žilinským samosprávnym krajom o obsadení detskej ambulancie novým detským lekárom.

9.1.2017

OZNAM

Vyjadrenie mesta Turany

 Aj nás zaskočil nečakaný odchod p. MUDr. Jozefa Valentu. Len včera sme vzdali úctu p. MUDr. Valentovi na poslednej rozlúčke. Aj touto cestou mu mesto Turany vyslovuje poďakovanie za roky jeho pôsobenia v našom meste. Žiaľ, osud často zasiahne nečakane, zastihnú nás udalosti, na ktoré nie sme pripravení a na ktoré sa ani nedá pripraviť.

Napriek tomu, že riešenie situácie s detskou ambulanciou patrí do kompetencie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), mesto Turany vyvíja vysoké úsilie na zabezpečenie obsadenia ambulancie.  Nových detských lekárov na Slovensku je však akútny nedostatok. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania so ŽSK a možným uchádzačom o detskú ambulanciu. O výsledkoch rokovania vás budeme informovať  budúci týždeň.  

Vzhľadom k tomu, že veci sa udiali mimo nás všetkých a nemohli sme ich ovplyvniť, pre zachovanie detskej ambulancie žiadame rodičov, aby unáhlene neriešili zmenu lekára, čo by mohlo spôsobiť zrušenie detskej ambulancie v Turanoch. V súčasnosti do vyriešenia tohto problému poskytuje zdravotnú starostlivosť MUDr. Eva Konvitová v Sučanoch,  ktorej ďakujeme za pomoc.

Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

OZNAM

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že do vyriešenia personálneho obsadenia všeobecnej ambulancie pre deti a dorast s miestom výkonu Obchodná 25, 038 53 Turany a miestom výkonu 038 54 Krpeľany 120, bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti MUDr. Evou Konvitovou, s miestom výkonu Partizánska 25, 038 52 Sučany.

celý text oznámenia...

 

POZVÁNKA NA X. TURIANSKY PLES

Turiansky ples

Plagát

OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti

Mesto Turany obdržalo dňa 4.1.2017 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti z 11/2016 vypracované podľa prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z. pre stavbu „Diaľnica D1 Dubná skala -Turany“ , ktoré Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, predložil navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava, v zmysle §18 ods.2 písm c/ a podľa §29 ods.1 písm. b/ zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov. ... pokračovanie textu oznámenia

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-dubna-skala-turany-1

zverejnené 5.1.2017

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU

MESTO TURANY

HARMONOGRAM VÝVOZU   KOMUNÁLNEHO  ODPADU A SEPAROVANÉHO ZBERU V ROKU  2017


VÍTANIE NOVÉHO ROKA 2017

Ohňostroj 2017

Fotogaléria

SILVESTER S FS KRIVÁŇ - 31.12.2016 - FOTOGALÉRIA

Silvester s FS Kriváň 2016

Fotogaléria

TURNAJ V STOLNOM TENISE - 28.12.2016 - FOTOGALÉRIA

Turnaj v stolnom tenise

Fotogaléria

FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽKY ZŠ - 29.12.2016 - FOTOGALÉRIA

Florbalový turnaj

Fotogaléria

 

Florbalový turnaj - 1

Florbalový turnaj - 2

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ZREKONŠTRUOVANÝCH PRIESTOROV V MATERSKEJ ŠKOLE ul. OBCHODNÁ - 22.12.2016

Otvorenie časti materskej školy

Fotogaléria

ZIMNÉ MSR JUNIOROV A SENIOROV 2016 V PLÁVANÍ, ČILISTOV - 16.12.2016

MSR SR 2016

Bez jedného mesiaca takmer 25 rokov držal slovenský juniorský rekord na 200-metrovej znakárskej trati p. Marcel Blažo. Dnes ho takto symbolicky odovzdal Adamovi Černekovi z Turian, Plavecký klub Martin, ktorému sa včera podarilo tento riadok tabuľky slovenských rekordov prepísať. Okrem toho Adam zaplával ďalší slovenský juniorský rekord v disciplíne 100m znak a získal 8x prvé miesto a zároveň titul Majster Slovenskej republiky (4 v juniorskej a 4 v seniorskej kategórii) v disciplínach 100m a 200m znak, 400m a 800m voľný spôsob.


Text a foto: Slovenská plavecká federácia - SPF

PREDVIANOČNÉ VYSTÚPENIE A OSLAVY 30.VÝROČIA FS KRIVÁŇ - 17.12.2016

Predvianočné vystúpenie s FS Kriváň

Fotogaléria

VIANOČNÁ VÝZDOBA V TURANOCH

Vianočná výzdoba

Vianočná výzdoba zaslaná od občanov Turian

KRÁSNE VIANOCE


Podeľte sa i Vy s Vašou vianočnou výzdobou so spoluobčanmi.
Na mail webadmin@turany.sk môžete zaslať max. 2 fotografie z vašej tohtoročnej vianočnej výzdoby ( v izbe, na dome, v záhradke,..). Fotografie budú priebežne zverejňované na stránke turany.sk. Zaslaním fotografií autor povoľuje mestu Turany používať fotografie na reklamné účely bez nároku na honorár a zverejniť ich na stránke mesta. Zároveň odosielateľ fotografií potvrdzuje že sú to jeho autorské fotografie. Fotografie nesmú byť počítačovo upravované v zmysle koláže a montáže. Povolené sú len minimálne úpravy farby, jasu, ostrosti a orezu. Fotografie môžu zasielať len občania z Turian. Termín zasielania fotografií do 31.12.2016.

Informácia o prejazdnosti cesty I/18 v Strečnianskej úžine

od dňa 24. decembra 2016 do 13. januára 2017 v súvislosti s realizáciou projektu sanácie skalného brala pod hradom Strečno.

V OBDOBÍ OD 24. DECEMBRA 2016 DO 13. JANUÁRA 2017 BUDE CESTA I/18 V STREČNIANSKEJ ÚŽINE PREJAZDNÁ BEZ OBMEDZENÍ. SANAČNÉ PRÁCE NA SKALNOM BRALE POD HRADOM V OBCI STREČNO NEBUDÚ V TOMTO OBDOBÍ VYKONÁVANÉ. DŇA 12. JANUÁRA 2017 BUDE POSKYTNUTÁ INFORMÁCIA O ÚPLNEJ UZAVIERKE CESTY NA NASTAVAJÚCI VÍKEND DŇA 14. A 15. JANUÁRA 2017!

VIANOČNÝ KONCERT - FOTOGALÉRIA 18.12.2016

Vianočný koncert 2016

Fotogaléria

NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK

Nový cestovný poriadok pre autobusy a vlakovú dopravu platný od 11.12.2016 pre oblasť Turian

cestovný poriadok vo formáte - A4

 

.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje,
že v termíne od: 04.01.2017 08:00:00 do: 04.01.2017 16:30:00
bude prerušená distribúcia elektriny pre niektoré odberné miesta z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre nasledovné odberné miesta.

vyvesené 12.12.2016

Stanovisko mesta Turany k premiestneniu bankomatu

So znepokojením sme prijali informáciu od občanov, že VÚB premiestňuje bankomat z Obchodnej ulice na ulicu Osloboditeľov. VÚB mestský úrad o tomto zámere a o zrušení zmluvy s p. Buricom neinformovala. Pri zrušení pobočky banky nám bolo prisľúbené, že bankomat bude ponechaný na Obchodnej ulici a úrad navrhol, že v prípade nutnosti by mohol ponúknuť pre bankomat priestory zdravotného strediska na Obchodnej ulici. Po zistení skutočnosti, že sa premiestňuje bankomat sme kontaktovali VÚB a požiadali o vysvetlenie ich rozhodnutia a zároveň o jeho prehodnotenie. Mesto Turany bude pokračovať v rokovaní o prinavrátení bankomatu na Obchodnú ulicu. Taktiež rokujeme s ďalšími bankami o umiestnení bankomatu v tejto časti.
Na záver chceme zdôrazniť, že bankomat bol umiestnený v priestoroch, ktoré vlastní súkromná osoba na základe vzájomnej zmluvy s VÚB. O vypovedaní tejto zmluvy sme nemali informácie ani zo strany vlastníka objektu ani zo strany VÚB.


Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

7.12.2016

MIKULÁŠSKA ZUMBA - 5.12.2016

Mikulášska zumba

Dňa 05.12.2016 sa v Kultúrnom centre v Turanoch konala Mikulášska ZUMBA. Účasť bola výborná, vzduchom vírila super atmosféra, skvelá hudba a hlavne usmiate tváre všetkých zúčastnených... vidíme sa snaď o rok :-)

 

MIKULÁŠSKA NEDEĽA - 4.12.2016 - FOTOGALÉRIA

Mikulášska nedeľa

Fotogaléria

ZÁMER ZÁMENY PODIELU V POZEMKOCH

Mesto Turany zverejňuje zámer zámeny podielov v pozemkoch za účelom vzájomného vystúpenia z podielového spoluvlastníctva za účelom vysporiadania miestnej komunikácie v lok. Ublác Turany nasledovným spôsobom:

1. Mesto Turany je spoluvlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v kat. území Turany, okres Martin vedených okresným úradom Martin, katastrálny odbor na LV č. 5355, v spoluvlastníckom podiele 109/128, jedná sa o nasledujúce nehnuteľnosti: .... pokračovanie

vyvesené 30.11.2016

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán mesta Turany

Mesto Turany, ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán obce, Vám v súlade s ustanovením § 20 ods. 2) zákona č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania Zadania pre Územný plán mesta Turany

..... pokračovanie oznámenia

 

Zadanie pre Územný plán mesta Turany

 

vyvesené 22.11.2016