Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2015

 

MAREC:

 

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

TBL 2015

tbl2015

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

Aktuálne počasie

Predpoved

JARNÁ VÝSTAVA - 25.3. - 26.3.2015

Jarná výstava

Fotogaléria

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Poľovnícka výstava

POZVÁNKA NA BACHOV KONCERT - 29.3.2015

Bachov koncert

POZVÁNKA NA DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - 29.3.2015

Zabíjačka

viac o predstavení ....

POZVÁNKA NA VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 11.4.2015

volejbalový turnaj

POZVÁNKA NA KONCERT - 26.4.2015

.Veselá trojka

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor oznamuje začatie konania na vysporiadanie vlastníctva vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade "ZZO Pod kopcom" v katastrálnom územi TURANY .... pokračovanie

vyvesené 13.3.2015

Oznámenie a výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy

Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Turany, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy do 27.3.2015 ..... pokračovanie

vyvesené 11.3.2015

OBECNÝ ÚRAD

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu " TURANY-UBLAC, rozšírenie NNK Majerík".

Ústne pojednávanie bude dňa 27.3.2015 o 10.30 hod. v zasadačke obecného úradu v Turanoch. ...pokračovanie

vyvesené 5.3.2015

FOTOGALÉRIA Z FAŠIANGOVÉHO SPRIEVODU OBCOU - 14.2.2015

Fašiangový sprievod obcou 2015

Fotogaléria

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA - 14.2.2015 - FOTOGALÉRIA

Fašiangová zábava

Fotogaléria