Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2015

 

JANUÁR:

 

31.1.2015 - Fašiangová zábava

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

TBL 2014

tbl2014

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

Aktuálne počasie

Predpoved

Posedenie pre seniorov - 28.12.2014

Klub dôchodcov

Dňa 28.12. 2014 sa v Klube dôchodcov v Turanoch uskutočnilo posedenie pre seniorov. „Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.“ taktiež vďaka podpore Obecného úradu v Turanoch , pripravili a zrealizovali ho členovia Skupiny historického šermu Taurus Ater.

... pokračovanie a fotogaléria

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA - 31.1.2015 - FOTOGALÉRIA

Fašiangová zábava

Fotogaléria

POZVÁNKA NA DETSKÝ KARNEVAL - 1.2.2015

Karneval

POZVÁNKA NA PLES - 7.2.2015

VIII. turiansky ples

POZVÁNKA NA TURIANSKU BIELU STOPU - 14.2.2015

TBS 2015

Vianočný turnaj v šachu - 30.12.2014

Šachový klub Šachmat Turany zorganizoval v utorok 30.decembra bleskový Vianočný šachový turnaj za účasti 9 členov. Počtom bodov 6,5 zvíťazil Miroslav Bízik pred Stanislavom Bartánusom a Jaroslavom Líškom obaja po 5,5 bodu. Ďalšie poradie – prekvapenie turnaja Martina Černeková, Jaroslav Litvaj, Dušan Kapusta, Jozef Liskaj, Slavomír Kunzo a Dominik Križka.

Fotogaléria

Za ŠK Šachmat Jozef Liskaj

VIANOČNÝ TURNAJ - 29.12.2014 - VÝSLEDKY A FOTOGALÉRIA

Vianočný matičný turnaj

Miestny odbor Matice slovenskej usporiadal už tradičný Vianočný turnaj v stolnom tenise v pondelok 29.12.2014 v priestoroch Základnej školy. Stretol sa so širokým záujmom verejnosti aktívne i divácky. Nebývalo početne bola obsadená aj kategória žien, ktorých bolo 8. Zvíťazila Beata Drábiková – Stančíková s 11 bodmi pred Martinou Černekovou a Petrou Blažekovou s 10 bodmi. Ďalšie poradie Petra Turčanová, Libuša Nosálová, Mária Blažeková, Alena Šimková a Anna Stančíková. V kategórii mužov nad 50 rokov tento rok súťažilo 9 mužov. ... pokračovanie

PREDSILVESTROVSKÉ POSEDENIE - 27.12.2014

Predsilvestrovské posedenie s FS Kriváň

Fotogaléria

TURNAJ - 27.12.2014

...Turnaj 27.decembra 2014

Fotogaléria

PREDVIANOČNÉ VYSTÚPENIE - FOTOGALÉRIA 20.12.2014

Predvianočné vystúpenie s FS Kriváň

Fotogaléria

Videoukážka

OZNAM SPP

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si Vám dovoľuje oznámiť, že v nasledujúcich dňoch bude vo Vašej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.
Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol odorant na báze tetrahydrotiofénu. Táto odlišnosť v chemickom zložení spôsobuje, že odorant Spotleak 1007 ... pokračovanie

OZNÁMENIE

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných viac ako 200 obcí, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 2000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015. V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 

Štatistický úrad SR, zverejnené 1.12.2014