NOVÉ ČÍSLO HLASU TURIAN

 

Hlas Turian 2017 - č.1-2

 

Hlas Turian 2017 - č.1-2

 

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2017

 

AUGUST:

 

20.8.2017 - Memoriál Jozefa Pavlu a 1.Slovenská strelecká liga v malokalibrovke – Strelnica Tibín

 

28.8.2017 - Oslavy 73.výročia SNP

 

ďaľšie akcie ...

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

Zhodnotenie Behu na chatu pod Chlebom

V nedeľu 23. júla 2017 sa uskutočnil už 9. ročník obľúbeného podujatia v krásnom prostredí Krivánskej Malej Fatry. Bol zároveň 8. ročníkom memoriálu Ing. Jána Morgoša, bývalého predsedu BS Tatran Turany a pokladníka LK Nádej. Náročná trasa vedúca zo Zajacovej po turistickej značke na chatu pod Chlebom v dĺžke 3,1 km s prevýšením 680 m preverila pripravenosť všetkých pretekárov. Najmä povestný Generál bol prekvapením pre tých, čo trasu absolvovali prvý raz, ale všetci ju úspešne zdolali. Organizátorov potešila účasť 93 pretekárov všetkých vekových skupín, tretia najvyššia v histórii podujatia. V deviatich kategóriách bežci od 12 do 71 rokov zdolali trať v teplom, ale príjemnom počasí pod mrakom. Len vyhodnotenie na lyžiarskej chate prerušila prehánka. Potešila účasť 22 Turancov a členov BS Tatran a rozšírili tak skupinu zo všetkých ročníkov na 53 bežcov a to sme čakali ešte ďalších, aj prihlásených. Náročnú, ale krásnu trasu nášho behu sme absolvovali vlastne už jubilejný desiaty raz, keď v roku 2008 sme absolvovali nultý skúšobný ročník a odvtedy ani raz nechýbali len Miroslav Janota a Jozef Liskaj st. Po prvý raz sme vlani prekročili stovku a čakali sme jej prekročenie aj tento rok. Rekordnú účasť vlani spestril aj traťový rekord Andreja Paulena zo Žiliny, ktorý časom 26 minút sedem sekúnd prekonal starý rekord M. Dávidíka z r. 2009 o 32 sekúnd. A. Paulen vyhral aj tento rok, ale jeho traťový rekord o pár sekúnd odolal. Triasol sa aj rekord žien a aj padol zásluhou Kataríny Paulínyovej z AK ZŤS Martin, keď časom 33,58 prekonala o vyše minúty traťový rekord A. Železníkovej a prekonali ho aj ďalšie dve bežkyne. Kategóriu Memoriálu – päťdesiatnikov vyhral opäť Ľuboš Kováčik zo Súľova – putovný pohár odovzdala manželka Mária Morgošová a ceny členovia výboru BS Tatran. Bohatá tombola potešila ďalších bežcov. Najmladším bol Martin Maťko, najstarším Štefan Farský.
Bez materiálnej, finančnej a organizačnej pomoci mesta a jeho predstaviteľov, ale aj spoluporiadajúceho Lyžiarskeho klubu Nádej a sponzorov najmä rodiny Morgošovcov a fa TEAM, by sme toto podujatie nemohli zodpovedne zabezpečiť a teda im patrí poďakovanie výboru BS Tatran Turany a celého nášho spolku. Spokojnosť účastníkov je našou najlepšou odmenou a zárukou toho, že prídu aj o rok a dovedú aj ďalších.

Mgr. Jozef Liskaj , predseda BS TATRAN


VYHLÁSENIE - ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine zasiela vyhlásenie "Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" s platnosťou od

1. augusta 2017 od 12:00 hod.

Celý text vyhlásenia

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno

Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29.07.2017 od 12:00 hod. p r e j a z d n á cesta I/18 v Strečnianskej úžine.

Keďže naďalej budú pokračovať sanačné práce na skalnom brale podľa pôvodného projektu „Sanácia skalného brala“ bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:

- obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod - s termínom do odvolania.
Pri prejazde týmto úsekom cesty odporúčame rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30 km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov s cieľom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

Beh na chatu pod Chlebom - 23.7.2017 - PORADIE

Výsledky Behu na chatu pod Chlebom

Poradie TBL po Behu na chatu pod Chlebom

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám že v termíne od 16.08.2017 08:00 do 16.08.2017 16:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na nasledovných odberných miestach v Turanoch z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:


Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy.


Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou - podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných.

Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov.


Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb.


Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu.

Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
- Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty.
Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte.
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote, majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že budú nepozorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. Páchatelia ich svojim konaním mnohokrát pripravia o celoživotné úspory.
V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

V Ý Z V A zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

V Ý Z V A - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

na nákup tovarov s názvom : "Nákup hasičskej výstroje"

- kompletný text výzvy

- príloha č.1 - vyhlásenie

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria

 

vyvesené 24.7.2017

V Ý Z V A zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

V Ý Z V A - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

na nákup tovarov s názvom : "Nákup stavebného materiálu vrátane dopravy"

- kompletný text výzvy

- príloha č.1 - vyhlásenie

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria

 

vyvesené 19.7.2017

V Ý Z V A zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

V Ý Z V A - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

na nákup tovarov s názvom : "Nákup pekárenského tovaru a ostatných potravín"

- kompletný text výzvy

- príloha č.1 - vyhlásenie

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria

- príloha č.3 - návrh RD

vyvesené 18.7.2017

V Ý Z V A zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

V Ý Z V A - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

na nákup tovarov s názvom : „Nákup ovocia, zeleniny a zemiakov“

- kompletný text výzvy

- príloha č.1 - vyhlásenie

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria

- príloha č.3 - návrh RD

vyvesené 12.7.2017

Zápis z obchodnej verejnej súťaže - kúpa vyťaženého dreva Mesta Turany

 

Zápis z obchodnej verejnej súťaže - kúpa vyťaženého kalamitného dreva, v lokalite Dolný Háj, k.ú. Turany - 7.7.2017

 

vyvesené 7.7.2017

VÝSTUP NA VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ - 24.6.2017 - fotogaléria a vyhodnotenie

Výstup na Veľký fatranský Kriváň - fotogaléria 24.6.2017

Fotogaléria

Vyhodnotenie výstupu 2017