Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2015

 

MÁJ:

 

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

TBL 2015

tbl2015

Aktuálne počasie

Predpoved

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Verejná vyhláška

Obec Turany, ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č. 50/1976 Z.b., obdržal dňa 12.5.2015 žiadosť navrhovateľa Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení ELPP, s.r.o., Závodská cesta4, 010 01 Žilina, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „8577-Turany-Černík- Rekonštrukcia NN siete" . pokračovanie

vyvesené 19.5.2015


VEČER V MÚZEU - 16.5.2015 - FOTOGALÉRIA

Večer v múzeu

Večer v múzeu - fotogaléria

Florbalový klub na majstrovstvách Slovenska

florbal

Už najbližší víkend 23.5-24.5.2015 sa v Košiciach konajú Majstrovstvá Slovenska starších žiakov (ročník 2000/2001). Na M-SR sa predstaví osem tímov, a to z BRATISLAVY: Tsunami floorball team, Snipers Bratislava, zo ZÁPADU: ŠK Victory Stars Nová Dubnica, ŠK 1.FBC TRENČÍN, zo STREDU: Florbalový klub Turany, FBC Horehronec a z VÝCHODU: ATU Košice a ŠK GAMA Košice.


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Podrobný rozpis o prerušení distribúcie elektriny na jednotlivých častiach obce

(po kliknutí na odkaz sa zobrazia termíny prerušenia aj konkrétne čísla domov)

- od: 22.05.2015 08:00 do: 22.05.2015 16:30 - Stráne,Trusalová, ul.Vaňovská

- od: 02.06.2015 07:30:00 do: 02.06.2015 11:30:00 - Jánošíkova, Osloboditeľov

- od: 11.06.2015 07:30 do: 11.06.2015 13:30 - Železničná

- od: 15.06.2015 08:00 do: 15.06.2015 11:30 - Cintorínska,Hviezdoslavova, Krížna,Mohylka,Školská

zverejnené 14.5.2015


POZVÁNKA NA VÝSTUP NA VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ - 20.6.2015

vfk2015

Verejná súťaž – ťažba drevnej hmoty v lokalite Dolný Háj

Obec Turany vyhlasuje výberové konanie na ťažbu a približovanie drevnej hmoty v lokalite Dolný Háj. Predmetom ťažby je spracovanie náhodnej ťažby (kalamity), uloženie haluziny a približovanie hmoty na odvozné miesto. Vyťažená drevina je smrek a borovica o množstve do 100m3 v celých dĺžkach. Podmienkou ťažby je nepoškodenie porastu a náletu lesných drevín. V ponuke je potrebné uviesť celkovú cenu s DPH/m3 s priblížením na odvozné miesto. Pred spracovaním ponuky má uchádzač možnosť prehliadky miesta ťažby. Pri predložení ponuky uchádzač vydokladuje v prílohách spôsobilosť na vykonanie prác. Termín na predloženie ponuky v písomnej forme je do 18.5.2015 do 10 hodiny na Obecný úrad v Turanoch č. dv. 24, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany, v úradných hodinách. Termín ukončenia ťažby je do 5.6.2015.
Č. t. : 043/4292400

FOTOGALÉRIA Z OSLÁV DŃA MATIEK - 10.5.2015

Deň matiek

Fotogaléria

POZVÁNKA NA JUNIÁLES

Juniáles

STAVANIE MÁJA - 30.4.2015

Stavanie mája

Fotogaléria