Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2015

 

MAREC:

 

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

TBL 2015

tbl2015

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

Aktuálne počasie

Predpoved

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Lesné spoločenstvo HLAVATÝ a spol., Turany, p.s.
výbor p.s. v zast. predseda: REVALO JOZEF, Mierová 664/36, 038 53 TURANY

POZVÁNKA

Pozývame Vás na valné zhromaždenie zvolané na deň 20.3.2015 o 16:30 hod. vo vestibule OU TURANY, v zmysle STANOV p.s. s programom:
1. otvorenie
2. voľba skrutátorov, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. správa o činnosti p.s. od 22.2.2014 do 20.3.2015
4. správa o finančnom hospodárení, ročná účtovná závierka za rok 2014, návrh výboru p.s. na vyplatenie dividend za rok 2014
5. správa dozornej rady
6. správa OLH Ing.Vrabca
7. diskusia
8. schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014, plánu práce na rok 2015, plánu hospodárenia na rok 2015
9. návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
10. záver

Prezentácia od 15:30 hod. do 16:30 hod.


poz. V zmysle STANOV p.s. : čl.7 bod 9.
Na zhromaždení môže člena spoločenstva na základe písomnej plnej moci zastupovať len iný člen toho istého spoločenstva, prípadne jeho blizky príbuzný. Splnomocnený zástupca má potom toľko hlasov, koľko hlasov zastupuje. Splnomocnenie sa prikladá k prezenčnej listine z valného zhromaždenia.

V Turanoch 16.2.2015, REVALO J. v.r.

Doplnenie elektronického programového sprievodcu a úprava kanálového rastra káblovej televízie v Turanoch

Oznamujeme, že spoločnosť Slovanet v priebehu utorka 3. marca 2015 doplní službu elektronického programového sprievodcu (EPG) pre ďalšie digitálne kanály káblovej televízie. V tejto súvislosti nastane aj nevyhnutné preladenie niekoľkých staníc. Nový zoznam televíznych kanálov a bližšie informácie nájdete na nástenke Obecného úradu, na infokanáli káblovej televízie a na web stránke www.slovanet.sk/turany, kde nájdete aj kontakty ohľadom vašich otázok k preladeniu TV prijímača, príjmu digitálnej televízie alebo aktivácii internetu.

zverejnené 2.3.2015

Pozvánka na členskú schôdzu

schodza

FOTOGALÉRIA Z FAŠIANGOVÉHO SPRIEVODU OBCOU - 14.2.2015

Fašiangový sprievod obcou 2015

Fotogaléria

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA - 14.2.2015 - FOTOGALÉRIA

Fašiangová zábava

Fotogaléria

8.TURIANSKY PLES - 7.2.2015 - FOTOGALÉRIA

Turiansky ples 2015

Fotogaléria

TURIANSKA BIELA STOPA - 14.2.2015 - FOTOGALÉRIA A VYHODNOTENIE

Turianska Biela Stopa 2015

Fotogaléria a vyhodnotenie

POZVÁNKA NA ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY ul. KRÍŽNA

Zápis 2015

... pokračovanie

POZVÁNKA NA ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY ul. OBCHODNÁ

Zápis MŠ ul. Obchodná

.... pokračovanie

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení SSE Distribúcia a.s. oznamuje že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre nasledovné odberné miesta:

 

- ul. Rybárska pre nasledovné popisné čísla domov ..

- ul. Budovateľská pre nasledovné popisné čísla domov ...

- ul. Červenej armády a Sadová pre nasledovné popisné čisla domov ...

- ul. Osloboditeľov pre nasledovné popisné čísla domov ...

 

zverejnené 9.2.2015

 

Posedenie pre seniorov - 28.12.2014

Klub dôchodcov

Dňa 28.12. 2014 sa v Klube dôchodcov v Turanoch uskutočnilo posedenie pre seniorov. „Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.“ taktiež vďaka podpore Obecného úradu v Turanoch , pripravili a zrealizovali ho členovia Skupiny historického šermu Taurus Ater.

... pokračovanie a fotogaléria

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA - 31.1.2015 - FOTOGALÉRIA

Fašiangová zábava

Fotogaléria

DETSKÝ KARNEVAL - 1.2.2015 - FOTOGALÉRIA

karneval15

Fotogaléria