Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2015

 

APRÍL:

 

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

TBL 2015

tbl2015

Aktuálne počasie

Predpoved

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

KONCERT - 26.4.2015 - FOTOGALÉRIA

Veselá trojka

Fotogaléria

 

ZLATÁ KONFIRMÁCIA - 19.4.2015

Zlatá konfirmácia

Fotogaléria

 

Deň narcisov 2015

Deň narcisov 2015

Fotogaléria

V piatok 27. marca 2015 sa uskutočnil už 19. ročník celoštátne organizovanej zbierky Deň narcisov. V našej obci túto aktivitu už niekoľko ročníkov organizujú dobrovoľníčky - členky ZO ÚŽS a tak sa verejnosť mala možnosť do zbierky zapojiť priamo v centre Turian. Žlté narcisy priniesli do pokladničiek sumu 655 € a 54 centov a táto bola poslaná na centrum Ligy proti rakovine do Bratislavy. Veríme, že všetky vyzbierané finančné prostriedky nájdu tých správnych adresátov a pomôžu všade tam, kde je to potrebné. Za podporu zbierky Dňa narcisov 2015 ďakujeme všetkým, ktorí sa do nej zapojili.

Iveta Jesenská
predsedníčka ZO ÚŽS v Turanoch

VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 11.4.2015 - FOTOGALÉRIA

volejbalový turnaj - fotogaléria

Fotogaléria

OBECNÉ OSLAVY 70.VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE - 8.4.2015

Oslavy 70.výročia oslobodenia obce

Fotogaléria

Spomienkovou oslavou 70. výročia oslobodenia Turian si predstavitelia obce, spoločenských a politických organizácií v jej pôsobnosti a širšia verejnosť pripomenuli 8. apríla 2015 udalosti 2. svetovej vojny a oslobodenie našej obce. Príhovor k 70. výročiu oslobodenia predniesol predseda ZO SZPB Emil Pohánka. Pri tejto príležitosti prevzali z rúk starostu obce Ing. Miroslava Blahušiaka Cenu starostu obce Turany naši spoluobčania:
Božena Vandlíková, Dobroslav Fúčeľa, Viliam Gross a Emília Reichelová.
Obecná slávnosť bola zakončená položením kytíc k pomníku padlým a poklonením sa pamiatke všetkým našim spoluobčanom, ktorí v bojoch 2. svetovej vojny položili svoje životy.

BEH OSLOBODENIA TURIAN 4.4.2015 - FOTOGALÉRIA a VÝSLEDKY

ÚSPEŠNÝ BEH OSLOBODENIA

Prvá aprílová sobota patrí tradične v Turanoch Behu oslobodenia. Bolo tomu tak aj v tomto roku. Dopoludnie patrilo deťom od predškolákov po starších žiakov. Bolo ich spolu na dráhe štadióna iba 23 pre nepriazeň počasia. Pri kladení kytice k pomníku padlých a umučených absolvovali 1,5 km okruh účastníci náborového behu zdravia Turancov, ktorých bolo len 8 aj to len členov BS Tatran, lebo ostatní občania nevedia nabrať odvahu a zapojiť sa aj keď mnohí behajú pre zdravie, postavu či odreagovanie sa po práci. Popoludní so štartom a cieľom na štadióne absolvovali muži ženy a veteráni dva 5 km okruhy po uliciach obce. Napriek nepriaznivému jarnému počasiu nás prekvapila masová a kvalitná účasť. Spolu 136 bežcov !!! na trati 10 km je rekordná účasť v 43 – ročnej histórii nášho behu. Len v roku 2002, keď sme organizovali Majstrovstvá SR v behu na ceste bolo viac ako stovka - 103. Medzi nimi potešila účasť 30 !!! Turancov či členov BS Tatran. Spolu aktívne pretekalo 159 pretekárov v 18 kategóriách. Prehľady o účasti v doterajších ročníkoch si môžete pozrieť na webovej stránke obce v sekcii Bežecký spolok.

Mgr. Jozef Liskaj, predseda BS Tatran

 

Beh oslobodenia Turian 2015

Fotogaléria

Výsledky behu

 

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,  SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU MALÁ FATRA

Upozornenie občanov na vybrané ustanovenia zákonov

Správa NP Malá Fatra Vás upozorňuje občanov, vzhľadom na značné úhyny rôznych druhov živočíchov, že na Slovensku je vypaľovanie trávy zakázané zákonom NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej ochrane.
Okrem toho pripomíname, že vjazd a státie motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest je zakázané trestným zákonom č. 300/2005 Zb. z., ďalej zákonom č. 326/2005 Zb. z. o lesoch a rovnako aj zákonom č. 543/2002 Zb. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom a vyššom stupni ochrany.
V zákone o lesoch sa spomína zákaz zakladania skládok odpadov a znečisťovania lesných pozemkov odpadmi, s čím sa v území často stretávame. Spaľovanie odpadu predstavuje porušovanie zákona č. 223/2001 Zb. z. o odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, teda v spaľovniach alebo na skládkach odpadov. Za porušenie ustanovení uvedených zákonov hrozia sankcie v trestnom alebo priestupkovom konaní.

Mgr. Michal Kalaš
Riaditeľ Správy NP Malá Fatra

 

BACHOV KONCERT - 29.3.2015

Bachov koncert

Fotogaléria

OCEŇOVANIE JEDNOTLIVCOV A KOLEKTÍVOV ZA ROK 2014 - 27.3.2015

Oceňovanie 2015

V piatok 27. marca 2015 sa už po siedmykrát uskutočnilo v obradných priestoroch obce slávnostné oceňovanie našich najlepších jednotlivcov a kolektívov za rok 2014. Ocenenia všetci prevzali z rúk starostu obce Ing. Miroslava Blahušiaka a predsedu Komisie školstva, športu, kultúry a a informovanosti pri OZ v Turanoch Ing. Ivana Jesenského. Cieľom tohto stretnutia najlepších bolo okrem morálneho ocenenia úspešných reprezentantov našej obce aj generačné stretnutie mladých ľudí, detí a mládeže s tými, ktorí majú svoju športovú kariéru za sebou. Za uplynulý rok prevzali desiati najlepší vyššiu formu ocenenia s ďakovným listom, ostatní boli zaradení do nižšieho stupňa s poďakovaním za úspechy v predchádzajúcom roku.
Slávnostný večer bol venovaný tým, ktorí boli úspešní v atletike, športovej streľbe, plávaní, cyklistike, vytrvalostnom behu, či v súťaži psích záprahov. Pozvaní boli tiež úspešní kolektívni športovci: futbalisti, florbalisti, hasiči. Nechýbali tí, ktorí zaznamenali v uplynulom roku významné úspechy na celoslovenskej, európskej i svetovej úrovni.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme úspešný rok 2015!

 

Fotogaléria

Zoznam ocenených jednotlivcov a kolektívov

 

JARNÁ VÝSTAVA - 25.3. - 26.3.2015

Jarná výstava

Fotogaléria

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor oznamuje začatie konania na vysporiadanie vlastníctva vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade "ZZO Pod kopcom" v katastrálnom územi TURANY .... pokračovanie

vyvesené 13.3.2015