Nové číslo Hlasu Turian 04/2014

Hlas Turian  04/2014

Hlas Turian

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2014

 

DECEMBER:

 

 

 

20.12.2014 - Predvianočné vystúpenie FS Kriváň

 

Vianočná latka - súťaž v skoku do výška v ZŠ

 

Vianoce klopú na dvere - prezentácia žiackych prác v ZŠ

 

Matičný stolnotenisový turnaj žiakov a dospelých

 

27.12.2014 - Predsilvestrovské stretnutie FS Kriváň - KC

 

31.12.2014 - Ohňostroj na námestí obce – vítame Nový rok 2015

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

TBL 2014

tbl2014

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

Aktuálne počasie

Predpoved

POZVÁNKA NA VYSTÚPENIE

Pozvánka na predvianočné vystúpenie FS Kriváň

OZNAM SPP

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si Vám dovoľuje oznámiť, že v nasledujúcich dňoch bude vo Vašej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.
Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol odorant na báze tetrahydrotiofénu. Táto odlišnosť v chemickom zložení spôsobuje, že odorant Spotleak 1007 ... pokračovanie

OZNAM

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že 23.12.2014 a 31.12.2014 bude úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov.
Vaše požiadavky budú vybavené počas nasledujúcich pracovných dní.

Ing. Miroslav Blahušiak

POZVÁNKA NA FLORBALOVÝ TURNAJ - 28.12.2014

florbalový turnaj

MIKULÁŠSKA NEDEĽA - 7.12.2014

mikulas2014

Fotogaléria

VÝSTAVA OD LUCIE DO VIANOC 10. - 11. 12. 2014

Vystava od Lucie do Vianoc

Fotogaléria z výstavy

OZNÁMENIE

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných viac ako 200 obcí, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 2000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015. V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 

Štatistický úrad SR, zverejnené 1.12.2014

FOTOGALÉRIA "ŽENY - ŽENÁM" 28.11.2014

Ženy - ženám

fotogaléria

MATIČNÉ TURANY - 25.10.2014

matičné Turany

Fotogaléria

POZVÁNKA NA PREDSILVESTROVSKÉ POSEDENIE

Pozvánka na predsilvestrovské posedenie s  FS Kriváň

POZVÁNKA NA PLES - 7.2.2015

VIII. turiansky ples