Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2017

 

AUGUST:

 

5.8.2017 - Majstrovstvá Žilinského kraja v malokalibrovke - Strelnica Tibín

12.8.2017 - Zumba maratón

 

20.8.2017 - Memoriál Jozefa Pavlu a 1.Slovenská strelecká liga v malokalibrovke – Strelnica Tibín

 

28.8.2017 - Oslavy 73.výročia SNP

 

ďaľšie akcie ...

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

Beh na chatu pod Chlebom - 23.7.2017 - PORADIE

Výsledky Behu na chatu pod Chlebom

Poradie TBL po Behu na chatu pod Chlebom

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám že v termíne od 16.08.2017 08:00 do 16.08.2017 16:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na nasledovných odberných miestach v Turanoch z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:


Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy.


Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou - podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných.

Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov.


Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb.


Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu.

Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
- Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty.
Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte.
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote, majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že budú nepozorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. Páchatelia ich svojim konaním mnohokrát pripravia o celoživotné úspory.
V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

V Ý Z V A zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

V Ý Z V A - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

na nákup tovarov s názvom : "Nákup hasičskej výstroje"

- kompletný text výzvy

- príloha č.1 - vyhlásenie

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria

 

vyvesené 24.7.2017

V Ý Z V A zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

V Ý Z V A - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

na nákup tovarov s názvom : "Nákup stavebného materiálu vrátane dopravy"

- kompletný text výzvy

- príloha č.1 - vyhlásenie

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria

 

vyvesené 19.7.2017

V Ý Z V A zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

V Ý Z V A - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

na nákup tovarov s názvom : "Nákup pekárenského tovaru a ostatných potravín"

- kompletný text výzvy

- príloha č.1 - vyhlásenie

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria

- príloha č.3 - návrh RD

vyvesené 18.7.2017

V Ý Z V A zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

V Ý Z V A - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

na nákup tovarov s názvom : „Nákup ovocia, zeleniny a zemiakov“

- kompletný text výzvy

- príloha č.1 - vyhlásenie

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria

- príloha č.3 - návrh RD

vyvesené 12.7.2017

V Ý Z V A zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

V Ý Z V A - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

na nákup tovarov s názvom : „Výmena okien v MŠ-ul. Obchodná Turany“

- kompletný text výzvy

- Príloha č. 1 nákresy predmetu zákazky

- Príloha č. 2 čestné vyhlásenie

- Príloha č. 3 návrh na plnenie kritéria

- Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo

vyvesené 7.7.2017

Zápis z obchodnej verejnej súťaže - kúpa vyťaženého dreva Mesta Turany

 

Zápis z obchodnej verejnej súťaže - kúpa vyťaženého kalamitného dreva, v lokalite Dolný Háj, k.ú. Turany - 7.7.2017

 

vyvesené 7.7.2017

Vyhlásenie súťaže - "MOJA ZÁHRADKA"

Moja záhradka

propozície súťaže

VÝSTUP NA VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ - 24.6.2017 - fotogaléria a vyhodnotenie

Výstup na Veľký fatranský Kriváň - fotogaléria 24.6.2017

Fotogaléria

Vyhodnotenie výstupu 2017

 

Zumba maratón - TURANY 2017

zumba1

plagát