Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2018

 

FEBRUÁR:

 

 

18.2.2018 - Karneval

 

 

ďaľšie akcie ...

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

KARNEVAL - 18.2.2018 - FOTOGALÉRIA

Karneval 2018

Fotogaléria

 

FAŠIANGY MESTA TURANY - 10.2.2018 - 1.časť fotogalérie

 

Fašiangy 2018-1

Fašiangový sprievod mestom - fotogaléria


Náhradní užívatelia pozemkov majú poslednú možnosť do 28. februára 2018

 

Ak náhradní užívatelia pozemkov majú záujem náhradné pozemky užívať aj v budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku s potrebnými prílohami.

Ak tak v zákonom stanovenej lehote neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko 31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené.
V návrhu musí byť uvedené:
- názov katastrálneho územia,
- doterajšie rozhodnutie, ktorým bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania,
- označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.

Prílohou návrhu má byť zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu, a čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na tieto pozemky. Ak návrh podáva v mene vlastníka nájomca náhradného pozemku, prílohou je aj nájomná zmluva na náhradný pozemok.

Je dôležité podotknúť, že návrh musí spĺňať päť podmienok:
1. Navrhovateľ je tou osobou, ktorej bol predmetný náhradný pozemok v minulosti vyčlenený, nie jeho dedič či iný právny nástupca.
2. Doterajšie rozhodnutie podľa ust. § 15 zákona č. 330/1991 Zb. k predmetnému náhradnému pozemku musí byť doteraz platné.
3. Navrhovateľ vlastní v katastrálnom území dostatočnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, na ktorú nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu.
4. Náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne.
5. Náhradný pozemok je identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom.

Žiadateľ návrh podáva na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, ktorý bude skúmať splnenie všetkých týchto podmienok. Ak budú všetky zákonné podmienky splnené, vydá rozhodnutie, že k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká podnájomný vzťah a vlastník môže pokračovať v jeho užívaní. Ak čo i len jedna z podmienok zákona splnená nebude, okresný úrad vydá rozhodnutie, že nevzniká podnájomný vzťah.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že bližšie informácie poskytnú žiadateľom pracovníci pozemkových a lesných odborov na jednotlivých okresných úradoch.

vyvesené 9.2.2018

Výzva - zákazka na poskytnutie služieb s názvom :

„Ťažba kalamitného dreva“

 

- kompletný text výzvy- vyvesené 08.02.2018

- Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria- vyvesené 08.02.2018

- Príloha č.2 - Návrh zmluvy- vyvesené 08.02.2018

 

11. TURIANSKY PLES - 3.2.2018 - FOTOGALÉRIA

Čas fašiangový je v Turanoch niekoľko rokov aj časom plesovým. Po jedenástykrát sa v Kultúrnom centre stretlo v prvú februárovú sobotu 160 hostí, ktorí sa prišli zabaviť na náš už tradičný Turiansky ples. Mnohí z hostí ho poctia svojou účasťou každoročne, viacerí však mali na ňom svoju premiéru. Ples otváral primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak slávnostným úderom na gong a zábava sa začala. Organizátorov poteší vždy pozitívny ohlas na jeho priebeh a inak tomu nebolo ani teraz. Môžeme sa pochváliť , že nálada bola vynikajúca, k čomu prispel aj bohatý sprievodný program a dobrá hudba v podaní DJ Jána Halienu a ĽH Javorové husle. Krásne pripravený priestor KC, kvalitné jedlo a obsluha bola v správnych rukách agentúry Pres 3, bohatá tombola vďaka štedrým sponzorom a jej 45 cien urobila z viacerých zúčastnených šťastných výhercov. Program večera v rytme latinských hitov obohatili tanečnice VIVAS DANCE GROUP zo Žiliny a spolu so spevákom Eusébiom, ktorý pochádza zo slnečnej Kuby, navodili naozaj vynikajúcu atmosféru. Fotoateliér v réžii T. Kubíka zachytil počas celého plesu tie najlepšie momenty, a tak spomienky naň zostanú aj vo fotografiách viacerých jeho hostí natrvalo.
Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, organizátorov i návštevníkom za priazeň, ktorú nám zachovali. Veríme, že i ten budúcoročný už 12. Turiansky ples - 9. 2. 2019 sa stane pozvánkou na dobrú plesovú zábavu.


Iveta Jesenská za organizátorov Turianskeho plesu

11. Turiansky ples - výber foto

Výber z fotogalérie

NÁVRH ZÁMENY POZEMKOV

Na základe spoločných rokovaní s p. Dagmar Krškovou vo veci usporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov na ul. Malý Riadok najmä zabezpečenia vlastníctva pozemku mesta Turany pod chodníkom , medzierkou medzi pozemkami a chodníkom po brehu potoka Studenec je predložený tento návrh zámeny pozemkov. ... pokračovanie

vyvesené 31.1.2018


TURIANSKA BIELA STOPA 2018 - fotogaléria

Turianska biela stopa 2018

Fotogaléria

 

Vydarený 23. ročník Turianskej bielej stopy.
V sobotu 27.1.2018 sa uskutočnil ďalší ročník TBS, ktorého organizátorom bolo Mesto Turany. Organizátori si do posledného dňa neboli istí vedením trate, pretože na niektorých miestach spôsobovala problémy do snehu presakujúca voda. Trasa viedla, pre niektorých nekonečnými, krásne zasneženými lúkami turianskeho chotára . Po jej absolvovaní 54 účastníkov tohto tradičného turistického pochodu na bežkách bolo spokojných najmä s tým, že urobili niečo pre svoje zdravie. Prítomných bolo i niekoľko desiatok divákov, ktorí prišli povzbudiť svojich priateľov, deti či vnúčatá. Učitelia ZŠ v Turanoch taktiež priviedli niekoľko svojich žiakov na štart a všetci prišli zdarne aj do cieľa.
Za organizátorov 23. ročníka TBS ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na ďalší ročník.


Ing. Ivan Jesenský

 

Vyhodnotenie 23. ročníka TBS 27.1. 2018

Kategória detí 1 km

1. miesto Adriana Sedláková
2. miesto Estera Dlugošová
3. miesto Bianca Janotová

Kategória ženy 5 km

1. miesto Nikola Maťková
2. miesto Eva Adamová
3. miesto Eva Vladárová

Kategória muži 5 km

1. miesto Adam Vajda
2. miesto Jaroslav Kapusta
3. miesto Ján Vladár

Kategória ženy 10 km

1. miesto Eva Cabuková
2. miesto Alena Vajdová
3. miesto Martina Dolinajcová

Kategória muži 10 km

1. miesto Peter Čanády
2. miesto Ján Jesenský
3. miesto Pavol Milan

Spolu súťažilo 54 detí a dospelých v kategóriách 1 km, 5 km, 10 km.