NOVÉ ČÍSLO HLASU TURIAN 02/2014

ht20142

Hlas Turian 02/2014

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2014

 

JÚL:

 

28.7.2014 - Organový koncert - POCTA BACHOVI v evanjelickom kostole

 

1.slovenská strelecká liga v guľových zbraniach

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

TBL 2014

tbl2014

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

Aktuálne počasie

Predpoved

ORGANOVÝ KONCERT - POCTA BACHOVI

Pocta Bachovi

Fotogaléria

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Vážení občania, Obecný úrad Turany má záujem zriadiť v obci opatrovateľskú službu, preto zisťuje záujem o túto formu sociálnej pomoci. Jedná sa občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby:

• pri sebaobsluhe,

• pri starostlivosti o svoju domácnosť,

• pri základných sociálnych aktivitách,

• pri dohľade.

Ceny určí obec vo všeobecnom záväznom nariadení, podľa zákona musí klientovi pri opatrovateľskej službe a ambulantnej službe bez poskytovania stravy zostať 1,3–násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak klient má nižší dôchodok, túto službu platí za neho rodina. Žiadame občanov, ktorí majú vážny záujem o opatrovateľskú službu, aby sa prihlásili na Obecný úrad č.d. 13 u pani Mgr. Pirháčovej, alebo na číslo telefónu 4292 400 do 11.08.2014.

OBECNÝ ÚRAD ŠÚTOVO

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ZLÚČENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A POZVÁNKA NA ÚSTNE POJEDNÁVANIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Turany podala dňa 22.7.2014 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Miestna komunikácia na parcele č. KN 3191/29, 3191/27, 3191/37, 3191/40 a 3191/33 k.ú. Turany" v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. ... pokračovanie - 1.strana

pokračovanie - 2.strana

 

zverejnené 24.7.2014

OBECNÝ ÚRAD v TURANOCH

OZNÁMENIE O ZMENE NÁVRHOVEJ ČINNOSTI "Diaľnica D1 - Dubná skala Turany - zmena 3

Obec Turany obdržala dňa 18.7. "Oznámenie o zmene návrhovej činnosti podľa prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z." stavby "Diaľnica D1 - Dubná skala - Turany - zmena 3

Text oznámenia o zmene

 

Oznámenie o zmene sa nachádza na stránke

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-dubna-skala-turany-zmena-c-3

zverejnené 21.7.2014

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁL. ROZVOJA SR

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty prerušuje konanie o zmene stavby pred dokončením na stavbu "Diaľnica D1 - Dubná skala - TURANY, odpočívadlo Turčianska Štiavnička .... pokračovanie

zverejnené 7.7.2014

VÝSTUP NA VFK 2014 - 21.6.2014 - FOTOGALÉRIA

vfk2014

Každoročne organizované najväčšie turianske turistické podujatie, výstup na V.F. Kriváň je za nami. Tradícia jeho uskutočňovania pripadá s pravidelnosťou na najbližšiu sobotu pred Jánom. Tá tohtoročná bola 21. júna a v histórii výstupov bola 42. v poradí. Organizátori – Obec Turany v spolupráci s KST Turiec, LK Nádej a Penziónom Janka na Trusalovej-pripravili pre turistov pozvánku na 1 709 m vysoký malofatranský Kriváň v určenom termíne už niekoľko mesiacov vopred a podľa možností, čo najlepšie. Čo však nikdy nevedia pripraviť a zariadiť k spokojnosti je počasie. V tomto roku bolo opäť na Kriváni všetko: slnko, drobný sneh, ľadové krúpy, dážď, vietor, hmla a opäť slnko. Trasa výstupu bola známa pre skalných i premiérových turistov. .. pokračovanie

Fotogaléria z výstupu č.1

Fotogaléria z výstupu č.2

AKTÍVNI SENIORI

Seniori Jednoty dôchodcov Slovenska v Turanoch sa pravidelne schádzajú v Klube dôchodcov každý štvrtok a organizujú aj masovejšie stretnutia. Dôkazom toho je aj posedenie v klubovej záhrade s kotlíkovým guľášom a koláčmi pri Jánskom ohni ktorého sa zúčastnila asi štyridsiatka členov. V rámci osláv Dní Milana Hodžu v Sučanoch sa v posledný júnový piatok predstavil náš seniorský spevokol na okresnej prehliadke seniorských spevokolov Turca. Prehliadku poctil návštevou aj prezident republiky Andrej Kiska.

Výbor JDS Turany

seniori

fotogaléria

UPOZORNENIE

Spoločný výbor Urbáru, Pasienkového spoločenstva a Komposesorátu Turany oznamuje širokej verejnosti, že silný vietor v dňoch 14. a 15. mája 2014 spôsobil v katastrálnom území obce Turany na našich lesných pozemkoch rozsiahlu vetrovú kalamitu buka a smreka v množstve viac ako 3 000 m3. Pretože začína hubárska sezóna Spoločný výbor z bezpečnostných dôvodov zakazuje dnešným dňom a až do odvolania akýkoľvek pohyb ľudí a motorových vozidiel po lesných porastoch a lesných cestách. Vetrová kalamita drevnej hmoty buka a smreka sa spracúva ťažkou lesnou technikou a nežiadúce osoby v lesoch by mohli prísť k úrazu. Žiadame všetkých občanov, aby túto správu vzali na vedomie.

JUDr. Dušan Híčik, predseda Spoločného výboru

zverejnené 23.5.2014