NOVÉ ČÍSLO HLASU TURIAN 03/2014

Hlas Turian 03/2014

Hlas Turian 03/2014

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2014

 

NOVEMBER:

 

 

28.11.2014 - ŽENY – ŽENÁM - generačné stretnutie žien v MKS

 

1.slovenská liga vzduchových zbraní

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

TBL 2014

tbl2014

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

Aktuálne počasie

Predpoved

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás týmto pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Turanoch, ktoré sa uskutoční dňa 2.decembra 2014 v Miestnom kultúrnom stredisku Turany so začiatkom o 15. hodine s týmto programom:

1.otvorenie zasadnutia
2.určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
4.odovzdanie osvedčení o zvolení a zloženie sľubu starostu a poslancov OZ
5.vystúpenie starostu
6.schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7.schválenie volebnej a návrhovej komisie
8.zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
9.zriadenie komisií, voľba ich predsedov
10.schválenie sobášiacich
11.určenie platu starostu
12.schválenie uznesenia
13.záver

 

Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

zverejnené 26.11.2014

POZVÁNKA

Ženy - ženám

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2014

 

Výsledky komunálnych volieb na starostu 15.11.2014

P.č.
Priezvisko
Okr.1
Okr.2
Okr.3
Okr.4
Spolu
Strana
2.
Miroslav Blahušiak, Ing.
336
283
228
169
1016
SMER
1.
Dušan Antalík, Ing.
113
149
186
229
677
nezav.
4.
Lena Sisková, Mgr.
57
34
13
16
120
nezav.
3.
Miroslav Burica
37
22
18
13
90
Právo a spr.
5.
Marek Vajda, Bc.
28
21
16
7
72
nezáv.

 

Poslanci

 

Podrobnejšie výsledky komunálnych volieb do obecného zastupiteľstva

 

Celkový zápis výsledkov komunálnych volieb v Turanoch - 15.11.2014

 


MATIČNÉ TURANY - 25.10.2014

matičné Turany

Fotogaléria

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKU NEDEĽU

Mikulášska nedeľa

POZVÁNKA NA PREDAJNÚ VÝSTAVU

Od Lucie do Vianoc

POZVÁNKA NA DAROVANIE KRVI

Darovanie krvi - pozvánka

POZVÁNKA NA VYSTÚPENIE

Pozvánka na predvianočné vystúpenie FS Kriváň

POZVÁNKA NA PREDSILVESTROVSKÉ POSEDENIE

Pozvánka na predsilvestrovské posedenie s  FS Kriváň

Rozlúčkový zápas bratov Maronovcov - 18.10.2014

maronovci

Fotogaléria

OTVORENIE HASIČSKEJ ZBROJNICE - 4.10.2014

Otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice

Fotogaléria


DEŇ OBCE 21.9.2014- FOTOGALÉRIA

Deň obce 2014

Fotogaléria